Svarbi informacija Aikštelių lankytojams

Svarbi informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams:

Įspėjame, jog atvykus be saugos priemonių Jūsų neaptarnausime.
Visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojams PRIVALOMA laikytis šių įpareigojimų:
• atvykti į Aikšteles galima tik dėvint apsaugos priemones: medicinines kaukes/respiratorius, vienkartines pirštines;
• vengti tiesioginio fizinio kontakto;
• laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.);
• griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo);
• pridavus atliekas, pildomos deklaracijos nebus pateikiamos Jums pasirašyti.
Jokiu būdu nesilankykite Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių!

Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/

Už pristatytas atliekas – tik banko kortele!

Informuojame, kad Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.), nuo 2020.03.17 atsiskaityti už pristatytas atliekas galima tik banko kortele.

 

MBA

2016 m. gegužės 3 d., Vilniuje Jočionių g. 13, pradėjo veikti Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. Nuo šios datos Atliekų priėmimo apdorojimui sutartis su UAB „VAATC“ sudarę asmenys, mišrias komunalines atliekas pristato į MBA įrenginius. Čia vežamos mišrios komunalinės atliekos iš viso Vilniaus regiono.

Šiuose įrenginiuose atliekos rūšiuojamos atskiriant antrines žaliavas tolimesniam apdirbimui ir naudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos. MBA įrenginiams pradėjus veiklą, jie tapo pagrindiniu regioniniu atliekų tvarkymo įrenginiu.

Atliekos priimamos šiuo Vilniaus MBA įrenginių darbo laiku:

Darbo dienomis
nuo 6.00 iki 23.00 val.
Šeštadieniais
nuo 7.00 iki 20.00 val.
Sekmadieniais ir švenčių dienomis
nuo 7.00 iki 18 val.

Išsamesnė informacija

MBA judėjimo schema

Išsamesnė informacija

MBA priimtų atliekų kiekiai 2018 m. 228 tūkstančiai tonų