MBA judėjimo schema

Sutartiniai žymėjimai:
1. svėrimo postas 2. “A” vartai 3. “A” svarstyklės 4. “B” svarstyklė
6. išvažiavimo vartai 7. “B” vartai 8. sandėlis
Atliekų išvežimo maršrutas Produktcijos išvežimo maršrutas Priekabų keitimo vieta
Kontaktai:
UAB “VAATC”UAB “ENERGESMAN”
Tel. (8 5) 213 03 97MBA operatorius
Mob. 8 692 66620mob. 8 675 73381