Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Formuojama Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo sistemos vystymo iki 2027 metų strategija

Šių metų rugsėjo 9 dieną Vilniaus regiono plėtros tarybos ir savivaldybių, nevyriausybinių, gamintojų importuotojų organizacijų, atliekų tvarkytojų ir kitų suinteresuotų šalių atstovai ir ekspertai rinksis į įvadinį Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo plano iki 2027 metų rengimo susitikimą.

Šio renginio pagrindinis tikslas – aptarti regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymo kryptis ir galimus pokyčius, įvertinti galimas atliekų tvarkymo plano sprendinių viešinimo priemones.

Susitikime Plano rengėjai apžvelgs esamos atliekų tvarkymo sistemos būklę Vilniaus regione, praėjusio laikotarpio atliekų tvarkymo plano priemonių įgyvendinimo pasiekimus bei iššūkius jį  įgyvendinant, pristatys vykdytos Vilniaus regiono gyventojų apklausos rezultatus apie jų požiūrį į komunalinių atliekų tvarkymą regione, Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano iki 2027 m. pagrindinės užduotys ir priemonės.  Atliekų tvarkytojų atstovai pasisakys dėl savivaldybių galimo indėlio siekiant geresnio perdirbimo ir atliekų paruošimo jas  pakartotinai panaudoti užduočių įvykdymo. Planuojama bendra diskusija apie svarbiausias  atliekų prevencijos ir tvarkymo sistemos vystymo kryptys bei strateginius sprendimus šiose srityse iki 2027 metų, kurie leistų iš esmės patobulinti šią veiklą.

Reginio dalyvių mintimis ir pasiūlymais  bus remiamasi  formuluojant tikslus, uždavinius ir užduotis, tikslinamos  komunalinių atliekų srautų susidarymo ir tvarkymo ateityje prognozės, numatoma Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra bei šių pokyčių įtaka atliekų tvarkymo kainos dydžiui ir kiti galimi poveikiai visuomenei bei aplinkai.

Visuomenės balsas kiekviename etape taip pat svarbus, todėl kviečiame teikti savo pasiūlymus per internetinę apklausų platformą Regionas2027@ekt.lt.

Visa informacija, susijusi su projekto vykdymu, bus skelbiama interneto tinklapyje www.vaatc.lt skiltyje https://www.vaatc.lt/apie-bendrove/atliekos-2027/.  Čia besidomintieji ras ir aktualią informaciją apie Regioninio plano projekto rengimo eigą, pagrindinius rezultatus bei visuomenės apklausas.