• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

2016 m. gegužės 3 d. pradėta MBA įrenginių eksploatacija

2016 m. gegužės 2 d. pasirašytas mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo pradžios aktas, o gegužės 3 d. pradėta MBA įrenginių eksploatacija.

Moderniuose atliekų apdorojimo įrenginiuose bus atliekamas visame Vilniaus regione susidariusių mišrių komunalinių atliekų apdorojimas, iš jų ištraukiamos antrinės žaliavos, o atliekos turinčios energetinę vertę naudojamos kaip kuras (KAK – kietas atgautas kuras) tam tinkamose jėgainėse. Šie įrenginiai leidžia atliekas panaudoti racionaliai – tinkamos perdirbti ar panaudoti atliekos bus atiduodamos pramonei ir tik nedidelė dalis Vilniaus regiono mišrių komunalinių atliekų dalis keliaus į sąvartyną. Po MBA apdorojimo regioniniame sąvartyne bus šalinama tik iki 25 proc. perdirbti ar kitaip panaudoti nebetinkamų atliekų.

Pasak projekto įgyvendinimui vadovavusio Aurimo Motiejūno, „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimas yra žingsnis link modernaus atliekų tvarkymo, siekiant švarios ir saugios mus supančios  aplinkos išsaugojimo, o mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykla –  kertinė atliekų tvarkymo sistemos dalis visame Vilniaus regione.“

„Norint išvengti grėsmingo atliekų kiekio augimo bei gyventi saugioje aplinkoje, būtina rūšiuoti bei perdirbti atliekas. Nors MBA įrenginiuose ir vyks antrinis rūšiavimas, tačiau pirminis rūšiavimas, kuris atliekamas atliekų susidarymo vietoje, išlieka prioritetu. Todėl visus kviečiu atliekas rūšiuoti nuo pat pradžių“  teigia UAB „VAATC“ direktorius Tomas Vaitkevičius.

MBA statybos darbai buvo pradėti 2014 m. spalio 6 d. ir kainavo 34,5 mln. EUR be PVM.

2016.05.03