Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Degiųjų atliekų saugojimas – gąsdinimai nepagrįsti

              Š.m. vasario 2 d., Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne Kazokiškėse, įvyko spaudos konferencija, kurios metu UAB ”VAATC” direktorius Tomas Vaitkevičius ir Vilniaus vicemeras Linas Kvedaravičius, žiniasklaidos atstovams atsakė į visus rūpimus klausimus dėl degiųjų atliekų saugojimo sąvartyne.

nuotrauka1

           Susitikimo metu buvo pažymėta, kad 2016 m. gegužę, Vilniuje pradėjus veikti mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginiams, po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo susidaro apie 120 000 tonų degiųjų atliekų per metus. Įgyvendinant projektą buvo planuota, jog šios atliekos bus sudeginamos kogeneracinėse elektrinėse. Šiuo metu Lietuvoje veikia tik viena kogeneracinė elektrinė Klaipėdoje, kuri nepajėgi sudeginti visų atliekų, o Vyriausybės žadėtų deginimo įrenginių statybos yra vis atidedamos ir užtruks mažiausiai iki 2019 metų.

Akcentuota, jog nors už degiųjų atliekų tinkamą sutvarkymą yra atsakingas MBA įrenginių operatorius – UAB „Energesman“, ši problema gali būti išspręsta tik atsakingoms valstybės valdžios institucijoms priėmus ilgalaikius sprendimus dėl degiųjų atliekų tvarkymo būdų.

           Susitikimo metu jo dalyviai buvo supažindinti, kaip yra saugomos degiosios atliekos. Pažymėtina, kad sprendimas leisti UAB „Energesman“ saugoti degiąsias atliekas Kazokiškių sąvartyne buvo priimtas atsižvelgiant į praeitais metais nurodytą draudimą šias atliekas šalinti sąvartyne bei Aplinkos ministerijos įsakyme apibrėžtus tokiam saugojimui keliamus reikalavimus. Išrūšiuotos degiosios atliekos sąvartyne saugomos atskyrus jas nuo šalinamų atliekų, yra perdengiamos, aplinkai tai nekelia jokios grėsmės, teršalai į aplinką nepatenka. Namažiau svarbu ir tai, kad tokio saugojimo kaštai negula ant Vilniaus regiono gyventojų pečių – šiuos kaštus dengia UAB „Energesman“.

Nn2

            Atsakant į klausimus dėl Aplinkos ministerijos pareikštos nuomonės, kad degiosioms atliekoms saugoti turi būti įrengiama atskira aikštelė, buvo pažymėta, kad tokios aikštelės įrengimas kainuotų apie 1,5 mln. eurų ir užtruktų apie metus. Tokios saugojimo vietos įrengimas lemtų gyventojų mokamų atliekų tvarkymo mokesčių padidėjimą, tačiau būtų bevertis – dabar taikomas degiųjų atliekų saugojimo būdas nėra pavojingesnis aplinkai nei Aplinkos ministerijos siūlomas.

Nn3

         UAB ”VAATC” direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus teigimu „Pareiškimai apie gręsiančią atliekų tvarkymo krizę turi pagrindo tik tiek, kiek tai susiję su aiškios valstybės politikos šioje srityje nebuvimu. Laikotarpiu iki kogeneracinių jėgainių veiklos pradžios turi būti priimtas vienareikšmis sprendimas dėl degiųjų atliekų tvarkymo būdo ir jis bus vykdomas. Dabartinė situacija, kai kas kelis mėnesius yra keičiami reikalavimai, didina atliekų tvarkymo kaštus ir kelia pavojų atliekų tvarkymo sistemos tvarumui.“