>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

AUKCIONO BŪDU PARDUODAMAS KILNOJAMASIS TURTAS

UAB ,,VAATC“, kurios buveinės adresas Lvovo g. 89-75, Vilnius (įmonės kodas 181705485) tiesioginio aukciono (toliau – aukcionas) būdu parduoda UAB „VAATC“  priklausantį kilnojamąjį turtą. Turto sąrašas pateikiamas lentelėje:

* Leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas.

** Transporto priemonė registruota Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje.

Turto apžiūra bus vykdoma laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 3 d. iki gegužės 20 d. darbo dienomis 7.30-16:00 val. Tikslų apžiūros laiką būtina suderinti su darbuotoju, atsakingu už informacijos teikimą bei turto apžiūrą: Sąvartyno eksploatacijos skyriaus pamainos vadovu Romualdu Matoniu, mob. 8 612 80279 arba el. paštu romualdasm@vaatc.lt.

Aukcionas vyks 2019 m. gegužės 21 d., adresu Vidugirių k. 3, Vievio  sen., Elektrėnų sav.

Registracijos pradžia 2019–05–21, 12.30 val. (Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, aukciono komisijos sekretoriui nurodo asmens duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens įmonės pavadinimas, kodas, jeigu įmonę atstovauja ne vadovas, kartu pateikiamas įgaliojimas, patvirtinantis įmonės atstovavimą aukcione; kontaktinė informacija, kuria pageidauja gauti pranešimą tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas aukciono laimėtoju (gyvenamosios vietos arba įmonės buveinės adresas – jeigu pageidauja pranešimą gauti registruotu laišku; elektroninio pašto adresas – jeigu pageidauja gauti pranešimą elektroniniu laišku; telefono numeris – jeigu pageidauja pranešimą gauti telefonu). Aukciono komisijos sekretorius, užregistravęs aukciono dalyvį, išduoda jam dalyvio bilietą, kuriame įrašytas aukciono dalyvio numeris).

Prašome aukciono dalyvių turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono pradžia 2019–05–21, 13.00 val.

Pasibaigus aukcionui, ne vėliau kitą darbo dieną, aukciono laimėtojas jo nurodytu būdu informuojamas apie aukciono rezultatus. Aukciono laimėtojas, per 3 dienas nuo pranešimo apie aukciono laimėjimą dienos, turi įmokėti visą turto objekto įsigijimo kainą į UAB „VAATC“ (įmonės kodas 181705485), Lvovo g. 89-75, Vilnius, sąskaitą LT 69 7044 0600 0137 8196, esančią AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440.

UAB ,,VAATC“, gavusi banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina, 2 egzemplioriais surašo aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą. Jį pasirašo UAB ,,VAATC“ direktorius ir aukciono laimėtojas. Aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas. UAB ,,VAATC” aukcionas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis UAB ,,VAATC“ direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1.24-VĮ-40 ,,Dėl UAB ,,VAATC“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo tiesioginiuose aukcionuose taisyklių patvirtinimo“. Jas galite rasti ČIA.