Korupcijos prevencija

Kas yra korupcija?

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos arba, plačiau, elgesys (veiksmai arba neveikimas), neatitinkantis suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar Bendrovės vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos (dovanų, paslaugų, pažado, privilegijų) sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant Bendrovės interesams.

Kas yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos?

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos keliamos rizikos ir galimos pasekmės:

Korupcija sukelia visapusiškai neigiamas pasekmes tiek pačiam asmeniui, tiek darbovietei.

Pirmiausia – tai gadina reputaciją. Įmonė ir jos darbuotojai su neetiškos veiklos reputacija laikomi nepageidaujamais partneriais ir darbuotojais, jie praranda klientus ir darbą, netenka galimybės vystyti veiklą ir rasti geresnį darbą.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas numato baudžiamąją atsakomybę.

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas padaro korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

VAATC Bendrovėje netoleruojamas bet koks korupcinio pobūdžio veiksmas. Bendrovė, gavusi informaciją apie bet kokius korupcinio pobūdžio veiksmus, nedelsdama imsis reikalingų priemonių reputacijos išsaugojimui, pranešdama apie juos atsakingoms institucijoms ir reikalaudama atlyginti patirtą žalą už reputacijos sumenkinimą.

Apie pastebėtas korupcijos apraiškas, o taip pat mūsų darbuotojų veiksmus, kurie gali būti laikomi  darbo drausmės pažeidimais, nederamą ar nemandagų jų elgesį praneškite el. paštu: info@vaatc.lt.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas taip pat galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, palikdami pranešimą čia:

http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/

arba el. paštu pranesk@stt.lt, arba telefonu (8 5) 266 3333

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.stt.lt.