Veikla

Siekdamos sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 2003 m. kovo 26 d. visos aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės įsteigė uždarąją akcinę bendrovę “VAATC”.

UAB „VAATC“ misija – atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

UAB „VAATC“ vizija – Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos lyderis.

Vertybės: skaidrumas, viešumas, lyderystė, komandinis darbas ir pagarba žmogui.

Įdomūs faktai

Įrengtas regioninis sąvartynas

pakeitė 126 regione uždarytus aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančius sąvartynus.

2.3
Nuo atidarymo yra priimta ir sutvarkyta mln. tonų atliekų
Atliekų kalnas dabar yra tokio pat aukščio kaip Gedimino kalnas

2016, 2017 ir 2018 metais UAB „VAATC“ eksploatuojamų atliekų surinkimo ir tvarkymo aikštelėse priimti kiekiai, tonomis. DGSA, ŽASA.

MBA priimtų atliekų kiekiai 2018 m. 228 tūkstančiai tonų

Siekiant plėsti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą bei sudaryti geresnes sąlygas gyventojams rūšiuoti atliekas, per artimiausius metus  Vilniaus miesto savivaldybėje bus įrengta 780 ir pusiau požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikštelių. Tai užtikrins švaresnį, patogesnį ir taupesnį atliekų surinkimą.