Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Apie mus

Siekdamos sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti investicinį projektą, 2003 m. kovo 26 d. visos aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto), Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui, įsteigė uždarąją akcinę bendrovę „VAATC“ (UAB „VAATC“). Šia akcininkų sutartimi Vilniaus apskrities savivaldybės susitarė bendradarbiauti įdiegiant regioninę atliekų tvarkymo sistemą.

Pradiniame įmonės veiklos etape daugiausia dėmesio skirta atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimui Vilniaus regione – įrengtas regioninis sąvartynas Elektrėnų savivaldybėje, kuris pakeitė 126 apskrityje uždarytus ir sutvarkytus aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančius sąvartynus, taip pat pastatyta 100 atliekų surinkimo aikštelių. Jau šiame etape išryškėjo ne tik institucinių sprendimų ar tinkamų inžinerinių sprendinių pasirinkimo svarba, bet ir visuomenei aktualūs atliekų tvarkymo sistemos veiklos socialiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai aspektai. Vertinant naujus, valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane, savivaldybių strateginiuose atliekų tvarkymo planuose numatytus tikslus, toliau vykdoma regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra – įrengta 18 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, o 2016 m. Vilniuje pradėjo veiklą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai.

UAB „VAATC“ siekia užtikrinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą – įdiegtos infrastruktūros vykdyti tinkamą eksploataciją, atliekų srautų surinkimą ir tolesnį tvarkymą. Vertinant atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą ir plėtrą, ypatingas dėmesys skiriamas poveikio aplinkai mažinimui – įvertinami teigiami praktiniai pavyzdžiai, geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) taikymo galimybės. Kartu su Vilniaus apskrities savivaldybėmis diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema, akcentuoja aplinkosauginius reikalavimus ir poreikius bei siekia, kiek įmanoma geriau atitikti gyventojų poreikius bei lūkesčius.

UAB „VAATC“ misija – atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

UAB „VAATC“ vizija – Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos lyderis.