Svarbi informacija Aikštelių lankytojams

Svarbi informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams:

Įspėjame, jog atvykus be saugos priemonių Jūsų neaptarnausime.
Visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojams PRIVALOMA laikytis šių įpareigojimų:
• atvykti į Aikšteles galima tik dėvint apsaugos priemones: medicinines kaukes/respiratorius, vienkartines pirštines;
• vengti tiesioginio fizinio kontakto;
• laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.);
• griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo);
• pridavus atliekas, pildomos deklaracijos nebus pateikiamos Jums pasirašyti.
Jokiu būdu nesilankykite Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių!

Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/

Už pristatytas atliekas – tik banko kortele!

Informuojame, kad Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.), nuo 2020.03.17 atsiskaityti už pristatytas atliekas galima tik banko kortele.

 

Apie mus

Siekdamos sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti investicinį projektą, 2003 m. kovo 26 d. visos aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto), Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui, įsteigė uždarąją akcinę bendrovę “VAATC” (UAB “VAATC”). Šia akcininkų sutartimi Vilniaus apskrities savivaldybės susitarė bendradarbiauti įdiegiant regioninę atliekų tvarkymo sistemą.

Pradiniame įmonės veiklos etape daugiausia dėmesio skirta atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimui Vilniaus regione – įrengtas regioninis sąvartynas Elektrėnų savivaldybėje, kuris pakeitė 126 apskrityje uždarytus ir sutvarkytus aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančius sąvartynus, taip pat pastatyta 100 atliekų surinkimo aikštelių. Jau šiame etape išryškėjo ne tik institucinių sprendimų ar tinkamų inžinerinių sprendinių pasirinkimo svarba, bet ir visuomenei aktualūs atliekų tvarkymo sistemos veiklos socialiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai aspektai. Vertinant naujus, valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane, savivaldybių strateginiuose atliekų tvarkymo planuose numatytus tikslus, toliau vykdoma regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra – įrengta 18 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, o 2016 m. Vilniuje pradėjo veiklą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai.

UAB „VAATC“ siekia užtikrinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą – įdiegtos infrastruktūros tinkamą eksploataciją, atliekų srautų surinkimą ir tolesnį tvarkymą. Vertinant atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą ir plėtrą, ypatingas dėmesys skiriamas poveikio aplinkai mažinimui – įvertinami teigiami praktiniai pavyzdžiai, geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) taikymo galimybės. Tuo pačiu kartu su Vilniaus apskrities savivaldybėmis diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema, akcentuoja ne tik aplinkosauginius reikalavimus ir poreikius, bet ir siekia kiek įmanoma geriau atitikti gyventojų poreikius bei lūkesčius.

UAB „VAATC“ misija – atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

UAB „VAATC“ vizija – Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos lyderis.