Svarbi informacija Aikštelių lankytojams

Svarbi informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams:
UAB VAATC siekia, kad atliekų tvarkymo procesas nesustotų, tačiau turime imtis papildomų apsaugos priemonių ir prašome Jūsų jų griežtai laikytis.
• Jokiu būdu nesilankyti Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalo izoliuotis nuo aplinkinių.
• Primygtinai prašome visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojų griežtai laikytis šių įpareigojimų:
• dėvėti medicinines kaukes,
• dėvėti vienkartines pirštines,
• vengti tiesioginio fizinio kontakto,
• laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.),
• griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo). Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/

Už pristatytas atliekas – tik banko kortele!

Informuojame, kad Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.), nuo 2020.03.17 atsiskaityti už pristatytas atliekas galima tik banko kortele.


Sustabdyta stotelių DĖK’UI veikla

Svarbi informacija stotelių „DĖK’UI“ lankytojams:
Atsižvelgus į ekstremalios situacijos dėl galimo koronaviruso epidemijos pavojaus paskelbimą šalyje, laikinai sustabdyta dalijimosi daiktais stotelių „DĖK‘UI“ veikla.
Informuojame, kad tie, kurie daiktus jau yra rezervavę, juos galės atsiimti, kai tik atnaujinsime veiklą. Tolesnę informaciją apie stotelių darbą sekite socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/, interneto svetainėse www.stoteledekui.lt ir www.vaatc.lt.
Dėkojame už Jūsų supratingumą. Atkreipiame dėmesį, kad didžiųjų gabaritų atliekų priėmimas tam skirtose aikštelėse tęsiamas.

Apie mus

Siekdamos sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti investicinį projektą, 2003 m. kovo 26 d. visos aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto), Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos organizavimui, įsteigė uždarąją akcinę bendrovę “VAATC” (UAB “VAATC”). Šia akcininkų sutartimi Vilniaus apskrities savivaldybės susitarė bendradarbiauti įdiegiant regioninę atliekų tvarkymo sistemą.

Pradiniame įmonės veiklos etape daugiausia dėmesio skirta atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimui Vilniaus regione – įrengtas regioninis sąvartynas Elektrėnų savivaldybėje, kuris pakeitė 126 apskrityje uždarytus ir sutvarkytus aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančius sąvartynus, taip pat pastatyta 100 atliekų surinkimo aikštelių. Jau šiame etape išryškėjo ne tik institucinių sprendimų ar tinkamų inžinerinių sprendinių pasirinkimo svarba, bet ir visuomenei aktualūs atliekų tvarkymo sistemos veiklos socialiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai aspektai. Vertinant naujus, valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane, savivaldybių strateginiuose atliekų tvarkymo planuose numatytus tikslus, toliau vykdoma regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra – įrengta 18 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, o 2016 m. Vilniuje pradėjo veiklą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai.

UAB „VAATC“ siekia užtikrinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą – įdiegtos infrastruktūros tinkamą eksploataciją, atliekų srautų surinkimą ir tolesnį tvarkymą. Vertinant atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą ir plėtrą, ypatingas dėmesys skiriamas poveikio aplinkai mažinimui – įvertinami teigiami praktiniai pavyzdžiai, geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) taikymo galimybės. Tuo pačiu kartu su Vilniaus apskrities savivaldybėmis diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema, akcentuoja ne tik aplinkosauginius reikalavimus ir poreikius, bet ir siekia kiek įmanoma geriau atitikti gyventojų poreikius bei lūkesčius.

UAB „VAATC“ misija – atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

UAB „VAATC“ vizija – Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos lyderis.