Kokybės politika

“VAATC” KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS  BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

 UAB „VAATC“ misija – atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

UAB „VAATC“ vizija – Vilniaus apskrities (regiono) atliekų tvarkymo sistemos lyderis. 

Pasitelkdama pagrindines vertybes, kuriomis vadovaujasi kasdienėje savo veikloje – skaidrumas, viešumas, lyderystė, komandinis darbas ir pagarba žmogui – vizijai pasiekti ir misijai vykdyti 2017 – 2019 metais Bendrovė veiks 2 strateginėmis veiklos kryptimis:

1 strateginė veiklos kryptis – kokybiškas ir efektyvus atliekų tvarkymo paslaugų teikimas.

2 strateginė veiklos kryptis – atliekų tvarkymo paslaugų plėtra.

Suprasdami, kad atliekų tvarkymo sistema yra viena iš sričių, lemiančių šalies visuomenės gerovę, norime užtikrinti maksimaliai aplinkai draugiškas, aukščiausios kokybės ir saugias įvairaus tipo atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas.

Vadovybė užtikrina, kad UAB „VAATC“ dalyvaudama šalies atliekų tvarkymo sistemoje vadovaujasi šiais PRINCIPAIS:

  • Standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 reikalavimų vykdymas ir nuolatinis vadybos sistemų tobulinimas ir rezultatyvumo gerinimas įmonėje;
  • Tiekėjų ir rangovų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo užtikrinimas;
  • Taršos prevencija ir nuolatinis aplinkos apsaugos gerinimas.
  • Darbuotojų sužeidimų bei susirgimų prevencija;
  • Neigiamos nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę prevencija;
  • Galiojančių įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas;
  • Įmonės darbuotojų motyvavimas kuo kokybiškiau vykdyti darbus, vykdyti aplinkos taršos prevenciją ir rūpintis savo bei aplinkinių žmonių sveikata ir saugumu;
  • Pakankamų išteklių taršos prevencijai, kokybės gerinimui ir saugumo užtikrinimui skyrimas;
  • Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įvykdymas, tobulinimas bei tęstinumas.

Įmonės vadovybė laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos politikos tikslams pasiekti ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui.