Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Informacija apie 2023 m. suteiktą paramą:

Paramos gavėjas Paramos tikslas Teikimo laikotarpis Eur (be PVM)
Paramos ir labdaros fondas "Žiedinės ekonomikos iniciatyvos" Vykdyti stotelės „Dėk‘ui“ funkcijas Tuskulėnų g. 39 patalpose, šviesti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais, organizuoti šviečiamąsias ir daiktų atnaujinimo dirbtuves 2023 m. sausio mėn. 5950,00
VšĮ „Turiu idėją“ Nuotolinės edukacinės dirbtuvės, DĖK'ui galerijos veikla, dalinimasis daiktais, renginiai 2023 m. sausio mėn. 9100,00
VšĮ "TrenkTuras" Įgyvendinti komunikacijos kampaniją, skatinančią atsakingą elgesį gamtoje bei gerinančią teisingo atliekų tvarkymo įgūdžius. 2023 m. vasario mėn. 5000,00
Ukmergės rajono savivaldybė Parama priimant po gaisro likusias atliekas 2023 m. vasario mėn. 2171,00
VšĮ "TrenkTuras" Įgyvendinti komunikacijos kampaniją, skatinančią atsakingą elgesį gamtoje bei gerinančią teisingo atliekų tvarkymo įgūdžius 2023 m. balandžio mėn. 8658,00
Elektrėnų savivaldybė Parama priimant po gaisro likusias atliekas 2023 m. balandžio mėn. 215,00
VšĮ "Kūrybinių industrijų projektai"Akcijos „Darom“ viešinimas ir aplinkosaugos iniciatyvų platformos „Darom kartu“ koordinavimas2023 m. birželio mėn. 1000,00
Elektrėnų savivaldybė Parama priimant po gaisro likusias atliekas 2023 m. birželio mėn. 241,00
Ukmergės rajono savivaldybė Parama priimant po gaisro likusias atliekas 2023 m. birželio mėn. 795.00
Paramos ir labdaros fondas "Žiedinės ekonomikos iniciatyvos" Vykdyti stotelės „Dėk‘ui“ funkcijas Tuskulėnų g. 39 patalpose, šviesti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais bei vykdyti šviečiamąsias ir daiktų taisymo dirbtuves 2023 m. liepos mėn. 2550,00
Ukmergės rajono savivaldybė Parama priimant po gaisro likusias atliekas 2023 m. liepos mėn. 2371,00
VšĮ "Tvarus dizainas" Tikslas edukuoti visuomenę apie tvarius pasirinkimus, skatinti vartotojiškumo mažinimą, aktyvų tekstilės antrinį panaudojimą, atliekų prevenciją bei rūšiavimą 2023 m. rugpjūčio mėn. 4200,00
VšĮ „Turiu idėją“ Vykdyti aplinkosauginę/ kultūrinę edukaciją, rengti daiktų atnaujinimo bei pakartorinio panaudojimo dirbtuves 2023 m. rugpjūčio mėn. 9100,00
VšĮ „Turiu idėją“ Nuotolinės edukacinės dirbtuvės, DĖK'ui galerijos veikla, dalinimasis daiktais renginiai 2023 m. rugpjūčio mėn. 3900,00
Kazokiškių bendruomenė Prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo - rūšiuojant ir tvarkant atliekas, skatinant visuomenę elgtis atsakingai, viešinant, organizuojant tvarumą skatinančius renginius 2023 m. rugpjūčio mėn. 500,00
Ukmergės rajono savivaldybė Parama priimant po gaisro likusias atliekas 2023 m. rugpjūčio mėn. 1327,00
Paramos ir labdaros fondas "Žiedinės ekonomikos iniciatyvos" Vykdyti stotelės „Dėk‘ui“ funkcijas Tuskulėnų g. 39 patalpose, šviesti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais bei vykdyti šviečiamąsias ir daiktų taisymo dirbtuves 2023 m. rugsėjo mėn. 4550,00