• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą

Projekto “Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą” partneriai:

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras,
UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras),
Alytaus miesto savivaldybė,
Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektą koordinuoja Aplinkos valdymo ir technologijų centras (ECAT).

Projekto tikslas – gyventojų informavimo ir švietimo aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai,  palankaus gyvenimo būdo skatinimas:

– šviesti ir informuoti vaikus ir jaunimą apie aplinkai palankų gyvenimo būdą;

– formuoti vartojimo įgūdžius, diegti aplinkosauginių vertybių nuostatas;

– ugdyti gyventojų aplinkosauginį mąstymą ir formuoti palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime.

Tai – ilgalaikis projektas, vykdomas 2010 m. spalį  – 2012 m. gruodį.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir partnerių lėšomis. Projekto biudžetas yra 375247,33 Lt. Iš jų: 300247,33 yra ES fondo lėšos.