Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą

Projekto “Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą” partneriai:

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras,
UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras),
Alytaus miesto savivaldybė,
Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektą koordinuoja Aplinkos valdymo ir technologijų centras (ECAT).

Projekto tikslas – gyventojų informavimo ir švietimo aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai,  palankaus gyvenimo būdo skatinimas:

– šviesti ir informuoti vaikus ir jaunimą apie aplinkai palankų gyvenimo būdą;

– formuoti vartojimo įgūdžius, diegti aplinkosauginių vertybių nuostatas;

– ugdyti gyventojų aplinkosauginį mąstymą ir formuoti palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime.

Tai – ilgalaikis projektas, vykdomas 2010 m. spalį  – 2012 m. gruodį.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir partnerių lėšomis. Projekto biudžetas yra 375247,33 Lt. Iš jų: 300247,33 yra ES fondo lėšos.