Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Projektas „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Projektas „VILNIAUS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“

Projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/012

Išlaidos ir parama:

Iš viso išlaidų: 72 261 104 Lt

Europos bendrijos teikiama parama sudaro: 36 133 552 Lt (50 %)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos: 10 117 395 Lt (14 %)
UAB „VAATC“ paskolos lėšos: 26 016 157 Lt (36 %)

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2010 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Bendras projekto tikslas yra sukurti gamtosauginiu požiūriu ir ekoniminiu požiūriu darnią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiks nacionalinius ir ES reikalavimus.

Projektui taikomos šios direktyvos ir reglamentai:

 • Direktyva 75/442/EEB (Pagrindų direktyva dėl atliekų) su pakeitimais, padarytais direktyva 91/156/EEB
 • Direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EEB
 • Direktyva 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų
 • Direktyva 94/62/EEB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
 • Direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)
 • Reglamentas 259/93/EEB dėl atliekų vežimo

Fiziniai tikslai:

 • Įrengti pilnai nacionalinius ir ES reikalavimus atitinkantį regioninį sąvartyną Kazokiškių seniūnijoje
 • Uždaryti ir sutvarkyti 126 veikiančius, reikalavimų neatitinkančius šiukšlynus ir sąvartynus, taip sumažinant požeminių ir paviršinių vandenų taršą
 • Taikyti tarifus, kurie atitinka finansinius reikalavimus ir apskrityje įtvirtina „teršėjas moka“ principą
 • Įrengti atliekų priėmimo aikštelę, kurioje galėtų būti šalinamos stambiagabaritės ir pavojingos atliekos bei antrinės žaliavos ir pan.
 • Savivaldybėse, kuriose neteikiamos komunalinių atliekų surinkimo paslaugos, pastatyti 100 konteinerinių aikštelių, kurios pakeistų šiukšlynus ir sąvartynus, ir kuriose būtų šalinamos mišrios atliekos arba antrinės žaliavos
 • Iki 2010 m. sumažinti reikalavimus neatitinkančių šiukšlynų ir sąvartynų skaičių apskrityje nuo 126 iki 1 regioninio sąvartyno, kuris atitiktų ES reikalavimus.
 • Užtikrinti, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) generuotų pakankamai pajamų eksploatavimo, priežiūros ir nusidėvėjimo sąnaudoms padengti.

Šis projektas naudingas aplinkai visų pirma todėl, kad bus uždaryti ir (arba) rekultyvuojami reikalavimų neatitinkantys šiukšlynai ir sąvartynai – tokiu būdu bus sumažinti gruntinių ir paviršinių vandenų tarša. Visų senų, reikalavimų neatitinkančių sąvartynų uždarymas, taikant paprastas ar sudėtingesnes dangas sumažins filtrato susidarymą. Įrengtas naujasis regioninis sąvartynas atitiks ES ir nacionalinius reikalavimus.

Projekto eiga

 • 2003 m. gruodį mėn. pasirašius sutartį su Haskoning Nederland B.V pradėtas techninių projektų ir konkursinės dokumentacijos rengimas.
 • 2004 m. liepos mėn. pasirašyta sutartis su  Fichtner GmbH & Co.KG dėl techninės pagalbos teikimo
 • 2005 m. gruodžio pasirašyta sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų teikimo su  SRP Schneider&Partner Ingenieur-Consult GmbH
 • 2006 m. vasario mėn. pradėti Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno statybos darbai (UAB „Skirnuva“)
 • 2007 m. birželio mėn. pradėti mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo ir konteinerinių aikštelių įrengimo darbai  (UAB „Kamesta“)
 • 2007 m. lapkričio mėn. atidarytas Vilniaus regioninis komunalinių atliekų sąvartynas
 • 2008 m. gruodį uždaryti Vilniaus apskrityje uždaryti mažieji sąvartynai, įrengtos konteinerinės aikštelės.
 • 2008 m. liepos mėn. pradėti Kariotiškių sąvartyno uždarymo darbai (UAB „Kamesta“)
 • 2009 m. vasario mėn pasirašyta sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų teikimo su UAB „Darbasta“
 • 2009 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis su UAB „Statva“ dėl stambiagabaričių atliekų įrengimo aikštelės Lentvario m., Trakų raj.
 • 2010 m. gegužės mėn. įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Lentvario m., Trakų raj.
 • 2010 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta sutartis su UAB „Angis“ dėl filtrato valymo įrenginių įrengimo Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atlie