>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Verslo sistemų (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) diegimas, darbuotojų apmokymas, sertifikavimas

2013 m. patvirtinus paraišką, UAB “VAATC” ir LVPA pasirašė finansavimo administravimo sutartį dėl verslo sistemų (kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus; aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2008 / LST EN ISO 14001:2008 standarto reikalavimus; darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST 1977:2008 / BS OHSAS 18001: reikalavimus) diegimo įmonėje.

Projekto vertė – 110.000,00 Lt Finansavimo  intensyvumas – 50 proc. Projektas įgyvendintas 2015 m. vasario mėn. 17 d.