• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Verslo sistemų (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) diegimas, darbuotojų apmokymas, sertifikavimas

2013 m. patvirtinus paraišką, UAB “VAATC” ir LVPA pasirašė finansavimo administravimo sutartį dėl verslo sistemų (kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus; aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2008 / LST EN ISO 14001:2008 standarto reikalavimus; darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST 1977:2008 / BS OHSAS 18001: reikalavimus) diegimo įmonėje.

Projekto vertė – 110.000,00 Lt Finansavimo  intensyvumas – 50 proc. Projektas įgyvendintas 2015 m. vasario mėn. 17 d.