Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas

Projekto kodas VP3-3.2-AM-01-V-01-017

Projekto   vykdytojo rekvizitai:
Pavadinimas – UAB   „VAATC“
Kodas – 181705485

2010 m. lapkričio 26 d. buvo pasirašyta projekto ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas” finansavimo ir administravimo sutartis tarp UAB ,,VAATC” ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

PROJEKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Įgyvendinus projektą, Vilniaus regiono 8 savivaldybėse: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav., Šalčininkų r. sav., Švenčionių r. sav., Elektrėnų ir Ukmergės r. sav., pasiekti šie stebėsenos rodikliai:

 • įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (skaičius) 16;
 • įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (skaičius) 6;
 • uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai) (skaičius) 13.
 • įsigyta technika didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacijai

PROJEKTO FINANSAVIMAS

 • Projekto biudžete nustatyta Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 10.912.495,32 Eur.
 • Projekto vykdytojui UAB „VAATC“ Projektui įgyvendinti skirta 9.218.893,20 Eur:

–          ES fondų lėšų – 8.860.736,30 Eur;

–          Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 358.156,90 Eur.

 • Projekto vykdytojas UAB „VAATC“ ir Vilniaus regiono savivaldybės įsipareigojo skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 1.693.602,12 Eur.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 • Projekto pradžia:

– Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. lapkričio 02 d.

– Projekto finansavimo pradžia 2010 m. lapkričio 26 d.

 • Projekto pabaiga:

– Projekto veiklų įgyvendinimo terminas iki 2015 m. liepos 17d.

– Projekto finansavimo pabaiga iki 2015 m. rugsėjo 17 d.

 • 2015 m. rugsėjo 17 d. parengtą projekto vykdytojo UAB „VAATC“ „Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita“ Nr. 1, 2015 m. rugsėjo 25 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
 • 2016 m. sausio 18 d. UAB „VAATC“ parengta projekto „Ataskaita po projekto užbaigimo“ Nr. 1.

PROJEKTO DALYVIAI

Įgyvendinant projektą buvo pasirašytos ir vykdytos šios rangos darbų ir paslaugų sutartys:

 • 2009 m. lapkričio 23 d. pasirašyta sutartis su UAB „APVG“ „Paraiškų dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo rengimas: projektinių pasiūlymų ir pirkimo dokumentų rengimas“.
 • 2010 m. vasario 20 d. pasirašyta sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ „Paraiškų dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo rengimas“.
 • 2010 m. gruodžio 23 d. pasirašyta sutartis Nr. 119 su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis UAB „Vilnista“ ir UAB „Kamesta“ „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (4 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (1 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (3 vnt.) įrengimas Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose“.
 • 2010 m. gruodžio 28 d. pasirašyta sutartis Nr. 122 su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis UAB „Laugina“ ir UAB „Statovita“ „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (7 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimas Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose“. 2013 m. gegužės 27 d. ši rangos sutartis Projekto eigoje buvo nutraukta.
 • 2011 m. vasario 8 d. pasirašyta sutartis Nr. 8 su UAB „Darbasta“ „Projekto įgyvendinimo metu teikiamų techninės priežiūros ir vykdomų rangos sutarčių techninės priežiūros ir vykdomų rangos sutarčių techninės priežiūros paslaugos ir techninės dokumentacijos ekspertizės paslaugos“.
 • 2011 m. kovo 16 d. pasirašyta sutartis Nr. 14 su UAB „Strateginiai transporto sprendimai“ „Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ viešinimo ir administravimo paslaugos“. Sutarties pabaiga iki 2015 m. sausio 1d., pratęsta nebuvo.
 • 2011 m. kovo 24 d. pasirašyta sutartis Nr. 15 su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Kelda“ „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (2 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (2 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (9 vnt.) įrengimas Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų bei Elektrėnų savivaldybėse“.
 • 2014 m. gegužės 23 d. pasirašyta nauja rangos sutartis Nr. 60 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos užbaigimo darbai“.
 • 2015 m. kovo 16 d. pasirašyta nauja sutartis Nr. SS-150316-2/26 su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ „Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ viešinimo ir administravimo paslaugos“.