Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Projekto pavadinimas-  „Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas

Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010

Apie projektą

2010 m. gruodžio  27 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra” (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartis tarp UAB ,,VAATC” ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Viena iš projekto dalių – “Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas”.

Kita projekto dalis – „ Individualaus kompostavimo dėžių pirkimas “.

2015-12-31 APVA pateikta galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita (2015-12-31 patvirtinta) ir pateiktas galutinis Mokėjimo prašymas (2016-01-08 patvirtintas). Lėšos įsisavintos 100 proc.

Projekto vertė be PVM, Lt(EUR) – 127.301.921,66 (36.869.184,91).ˣ

Šią sumą sudaro: ES fondų lėšos Lt(EUR) – 98.594.397,74 (28.554.911,30) UAB „VAATC“ lėšų dalis Lt(EUR) – 28.707.523,92 (8.314.273,61).

ˣIndividualios kompostavimo dėžės iš šios sumos sudaro be PVM, Lt(EUR) – 6.691.710,00 (1.938.053,18).

Projekto uždaviniai:

1) Projektas turi užtikrinti ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų tvarkymo regiono ar regionų grupės teritorijoje susidarančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų perdirbimą ir (ar) kitokį naudojimą.

2) Projektas turi užtikrinti ne mažiau kaip 50 procentų regiono ar regionų grupės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą.

3) Projektas turi sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumus – 250.000,00 (Tonos per metus).

Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatavimas“. MBA įrenginiuose bus išrūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos, ištraukiamos antrinės žaliavos, o atliekos turinčios energetine vertę bus naudojamos kaip kuras (KAK – kietas atgautas kuras). Įgyvendinus šį Projektą numatoma, kad į sąvartyną iš MBA įrenginių pateks ne daugiau 19 % visų patenkančių atliekų ir visiškai nebus šalinamos biologiškai skaidžios atliekos.

2015-12-30 buvo gautas Objekto Statybos užbaigimo aktas SUA-00-151230-00729.

2015-12-16 pristatytos pirmosios atliekos Įrenginių derinimui po kurių prasideda Įrenginių bandymai su atliekomis. Pagal sutartį sėkmingi bandymai su atliekomis turi būti atlikti iki 2016-04-18 ir pasirašomas eksploatacijos aktas.

Individualaus kompostavimo dėžių pirkimas”. Numatoma skatinti individualų kompostavimą išdalinant (pasirašius sutartis, neatlygintinai) gyventojams specialias kompostavimo dėžes bioskaidžioms atliekoms.

Vilniaus regiono individualių valdų savininkams skirta 51 tūkstantis kompostavimo dėžių.

Iki 2015 metų pabaigos išdalintos 38.607 kompostavimo dėžės, likusias bus siekiama išdalinti sezono metu (iki 2016 metų birželio 30 d.).

Projekto dalyviai:

  1. Projektą įgyvendinanti/prižiūrinti institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra  (APVA);
  2. Projekto vykdytojas – UAB „VAATC“;
  3. Projekto administratorius – UAB “SIKC”;
  4. Projekto viešintojai – UAB „VIP Viešosios informacijos partneriai“;
  5. MBA įrenginių statybos rangovas – UAB “Energesman”;
  6. MBA įrenginių tech. priežiūra ir FIDIC inžinierius – UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir „Sweco Lietuva“;
  7. Kompostavimo dėžių tiekėjas – UAB „Lietkabelis“.