Strateginis veiklos planas

Pasitelkdama pagrindines vertybes, kuriomis vadovaujasi kasdienėje savo veikloje – skaidrumas, viešumas, lyderystė, komandinis darbas ir pagarba žmogui – vizijai pasiekti ir misijai vykdyti 2017 – 2019 metais Bendrovė veikia 2 strateginėmis veiklos kryptimis:

1 strateginė veiklos kryptis – kokybiškas ir efektyvus atliekų tvarkymo paslaugų teikimas.

2 strateginė veiklos kryptis – atliekų tvarkymo paslaugų plėtra. 

Šioje strategijoje apibrėžiama, kokių tikslų 2017 – 2019 metais siekia Bendrovė, veikdama nustatytomis strateginėmis veiklos kryptimis, kokie šiems tikslams pasiekti nustatyti uždaviniai bus sprendžiami ir kokios tam skirtos priemonės bus įgyvendinamos.

UAB „VAATC“ strateginis veiklos planas 2017-2019 metams.