>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Aptarnausime tik dėvinčius apsaugos priemones!

SVARBI informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams!

Įspėjame, jog atvykus be saugos priemonių Jūsų neaptarnausime.

Visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojams PRIVALOMA laikytis šių įpareigojimų:

  • atvykti į Aikšeles galima tik dėvint apsaugos priemones: medicinines kaukes/respiratorius, vienkartines pirštines;
  • vengti tiesioginio fizinio kontakto;
  • laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.);
  • griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo);
  • pridavus atliekas, pildomos deklaracijos nebus pateikiamos Jums pasirašyti.

Mūsų operatoriai nenustoja dirbti epidemijos laikotarpiu ir yra pasiruošę pasirūpinti Jūsų atliekomis, tad padėkime vieni kitiems ir visi privalomai laikykimės pagrindinių saugumo reikalavimų.

Jokiu būdu nesilankykite Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių!

Labai prašome visų supratimo ir pagalbos.

Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt. ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/