Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[6]