Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[6]