>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

AUKCIONO BŪDU PARDUODAMAS NEKILNOJAMAS TURTAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ VIEŠO EL. AUKCIONO BŪDU PARDUODA UAB „VAATC“ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

Administracinės patalpos (unikalus numeris 1096-3015-6011:0044, plotas 135,74 kv. m, 5 aukštų mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte, pažymėjimas plane 45-1 iki 45-3, 45-5 iki 45-15 ; T. Ševčenkos g. 18, Vilnius

 TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės –Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos zonoje (unikalus kodas – 16073), teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Pradinė pardavimo kaina – 183 000 €. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1830 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 18300 €.  Registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2018-11-12 12.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Projektų vadovas Darius Radvila, mob. 8 604 09994, el. paštas dariusr@vaatc.lt .

Registracijos pradžia 2018-11-19, 0.00 val., pabaiga 2018-11-21, 23.59 val. Aukciono pradžia 2018-11-26, 9.00 val., pabaiga 2018-11-29, 13.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/ ČIA

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į UAB „VAATC“ (įmonės kodas 181705485), Lvovo g. 89-75, Vilnius, sąskaitą LT 69 7044 0600 0137 8196, AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440).

Darbuotojas atsakingas už informacijos teikimą: Projektų vadovas Darius Radvila, mob. 8 604 09994, el. paštas dariusr@vaatc.lt .

Patalpos nuosavybės teise priklauso UAB „VAATC“. Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti į UAB „VAATC“ sąskaitą.