Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Bendrumas – Vilniaus regiono atliekų tvarkymo strategijos rengimo pagrindas

Spalio 1 d. įvyko Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) inicijuota diskusija, skirta aptarti artimiausio šešių metų laikotarpio Vilniaus regiono komunalinių atliekų prevencijos ir tvarkymo plano rengimo gaires. Renginio metu buvo akcentuota būtinybė užtikrinti visų lygių atliekų tvarkymo planų dermę ir jų realistiškumą bei atitikimą tiek Europos Sąjungos mastu prisiimtiems iššūkiams, tiek  gyventojų interesams.

Diskusijoje dalyvavę visų 8 Vilniaus regiono savivaldybių administracijų atstovai kartu su Aplinkos ministerijos atstovais bei ekspertais pasidalino įžvalgomis ir lūkesčiais, keliamais visų lygių  atliekų tvarkymo planams. Buvo konstatuota, jog ES keliami tikslai bei 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos plano uždaviniai rodo labai aiškią atliekų tvarkymo planavimo kryptį – atliekų prevencija, pirminis jų rūšiavimas, atliekų tvarkymo pajėgumų plėtra turi tapti realiais ir tvariais veiklos prioritetais siekiant žiedinės ekonomikos.

Buvo pažymėta, kad šiuo metu rengiant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą bei jame nustatant užduotis regionams bei savivaldybėms, turi būti atsižvelgiama  į situaciją kiekviename regione bei savivaldybėje, įvertinamos kiekvieno regiono bei savivaldybės problemos, lūkesčiai bei galimybės,  kas leis užtikrinti valstybinio plano įgyvendinimo efektyvumą. Atsižvelgiant į tai, buvo pripažinta, kad būtinas kuo glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybinio plano rengėjų bei vietos valdžios institucijų, o siekiant geresnio rezultato regioninis bei savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo planai turi būti rengiami lygiagrečiai.

Taip pat renginyje buvo aptartas ir galimas planų turinys, savivaldybių atstovai pristatė komunalinių atliekų tvarkymo situaciją savo savivaldybėse, pagrindinius iššūkius, taikomus pasiteisinusius problemų sprendinius.

„Labai tikimės, kad šio renginio metu pasiektas susitarimas dėl bendrų pastangų rengiant atliekų tvarkymo planus, sudarys prielaidas  užtikrinti šių planų kokybę bei tvarumą, kas būtina siekiant Lietuvoje įgyvendinti valstybės žiedinės ekonomikos tikslus. Nemažiau svarbus iššūkis – į planų rengimą įtraukti visus suinteresuotus asmenis – gyventojus, valstybės bei vietos institucijas, verslą. Jų įsitraukimas būtina sąlyga planų kokybei bei sėkmingam įgyvendinimui užtikrinti“ – teigia VAATC direktorius T. Vaitkevičius.