Aktualijos

Stotelėje DĖK’UI Kakė Makė

Vilniaus regione jau keturios Stotelės DĖK’UI!

UAB „VAATC“ parduoda nekilnojamąjį turtą

UAB „VAATC“ prisidės prie darbuotojų pensijos kaupimo

Vilniaus regioniniame Sąvartyne veikia moderni kvapų neutralizavimo įranga

NAUJAS PROJEKTO „MES RŪŠIUOJAM“ SEZONAS

UAB „VAATC“ skelbia atranką

Nuo spalio 8 d. Stotelės DĖK’UI Vilniaus rajone!

Skelbiami atliekų rūšiavimo ir jo pažangos Vilniaus regione indeksai!

NĖRA planetos B

Pasaulinė tvarkymosi diena Lietuvoje!

Stotelės DĖK’UI – Vilniuje ir Lentvaryje

Dalijimosi daiktais stotelė DĖK’UI Lentvaryje!

Kiekvienas gali prisidėti prie gerų darbų

Reikalingos inertinės medžiagos

Nauja UAB „VAATC“ valdyba

Ten, kur daug darbo, papildomos rankos niekad nepamaišo!

SVARBU ŽINOTI

ČIA vieni daiktus paliks, o kiti pasiims

Šlaito rekultivacijai reikalingos medžiagos

Atliekos neturi atostogų, todėl ir tvarkytis turime išmokti kasdien!

Šviečia visuomenę apie aplinkosaugą

Reikalingos medžiagos šlaito rekultivacijai

„Mes rūšiuojam. Vasara“ kviečia mažinti atliekas bendruomeniškai

Aikštelėse atliekų kiekiai sparčiai auga

Atranka operatoriaus pareigoms užimti

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AUKCIONO BŪDU PARDUODAMAS KILNOJAMASIS TURTAS

Atliekų kultūra sveikina DAROM ir kviečia visus balandžio 27 d. dalyvauti šioje akcijoje!

Dėl asbesto ir savo sudėtyje asbesto turinčių atliekų priėmimo Vilniaus regioniniame nepavojingųjų atliekų Sąvartyne

Sąvartyne – „Aklas paukštis“

Informacija apie naujų konteinerinių aikštelių įrengimą Vilniaus mieste

Kur dėti kalėdinę eglutę šventėm pasibaigus?

Ekskursija svečiams iš Ukrainos

Naujos pusiau požeminių konteinerių aikštelės

Gyventojų informavimas atliekų tvarkymo klausimais

AUKCIONO BŪDU PARDUODAMAS NEKILNOJAMAS TURTAS

Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo

STARTUOJA NAUJAS PROJEKTO „MES RŪŠIUOJAM“ SEZONAS

Reikalingas gruntas ar kitos savo fizinėmis savybėmis panašios inertinės medžiagos

Vilniuje pradėta diegti pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių sistema

Dėl numatomų laikinų eismo organizavimo pokyčių

UAB „VAATC“ ir vėl tūkstančio geriausiųjų sąraše!

PARDUODAMOS ADMINISTRACINĖS PATALPOS

UAB „VAATC“ stiprino kompetencijas Vokietijoje

SVARBU ŽINOTI

Tapkit „Mes rūšiuojam Vasara“ ambasadoriais!

Švarios ateities suoliukas

15 metų kartu!

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. atliekų sistemos pokyčiai

Akcija Darom Lietuvoje jau 11-a metų!

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

Atranka operatoriaus pareigoms užimti

Aikštelė Pumpėnų gatvėje dirbs ir pirmadieniais!

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

UAB „VAATC“ išduoti nauji ISO sertifikatai

Nuo kovo daugiau galimybių tinkamai sutvarkyti buityje susidarančias atliekas

Dėl atliekų pristatymo į Vilniaus regioninį sąvartyną

Kur dėti kalėdinę eglutę šventėm pasibaigus?

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Pasirašyta sutartis dėl naujos Vilniaus regioninio sąvartyno sekcijos projektavimo

Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas sulaukė reikšmingos sukakties

Vilniuje bus pastatytos dar 7-ios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

Strateginio planavimo sesijoje – priemonės tobulėti

Atranka aikštelių operatoriaus pareigoms užimti

Rugsėjo mėn. 22 d. – konferencija „Maisto atliekų surinkimas (Zero Waste savivaldybėse)“

UAB „VAATC“ – didžiausių įmonių TOP 1000

Nuo 2017 m. liepos 4 d. – daugiau paslaugų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse

MBA įrenginiams jau vieneri !

Sostinės atliekų ūkyje trūkumus keis privalumai

Atranka aikštelių operatoriaus pareigoms užimti

Nuo balandžio 18 d. keičiasi aikštelių darbo laikas

Patvirtintas UAB „VAATC“ strateginis veiklos planas 2017-2019 metams

Pasikeitė UAB „VAATC“ buveinės adresas

Dialogas siekiant bendradarbiavimo

Degiųjų atliekų saugojimas – gąsdinimai nepagrįsti

Pasirašytas ilgalaikis susitarimas dėl 21,5 proc. mažesnio atliekų apdorojimo įkainio Vilniaus regiono gyventojams

Dėl atliekų priėmimo tvarkos nuo 2017 m. sausio 1 d.

Nuo 2016.09.19 mišrios komunalinės atliekos bus priimamos MBA įrenginiuose

Laikinai keičiamas Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno darbo laikas

Siekiant išvengti neigiamų padarinių, kilsiančių UAB„Energesman“ nevykdant įsipareigojimų, atliekos bus priimamos sąvartyne

Vilniaus apskrities regioninis komunalinių nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas nepažeidžiant reikalavimų

„Mes rūšiuojam. Vasara“ ambasadorių skaičius pasiekė 700

Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno darbo laikas nuo liepos 1 d.

MBA pradėjo darbą pilnu pajėgumu

Kibernetinis incidentas

Atvirų durų dienos Vilniaus regioniniame atliekų sąvartyne

2016 m. gegužės 3 d. pradėta MBA įrenginių eksploatacija

Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatacijos pradžia – 2016 m. gegužės 3 d.

Vilniaus regiono gyventojams atliekų surinkimo tvarka nesikeičia

2016 m. gegužės mėn. keičiasi mokesčiai už atliekų tvarkymą

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos narių konferencija “Veiklos aktualijos, pokyčiai, iššūkiai“

Pasiektas ilgai lauktas susitarimas dėl mažesnio atliekų rūšiavimo įkainio

Atvirų durų dienos Vilniaus regioniniame atliekų sąvartyne gegužės mėn. 11 ir 18 d.

2016-04-29 vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl nerūšiuotų buitinių atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne

Kazokiškių sąvartyno monitoringas 2015 m. – nėra neigiamo poveikio

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl atliekų priėmimo tvarkos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatytas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

UAB „VAATC“ skelbia informaciją apie į regioninį sąvartyną pristatomus atliekų kiekius