• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Dėl atliekų priėmimo tvarkos

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Taršos leidimo Nr. T-V.1-1/2014 reikalavimus, Vilniaus regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne šalinimui priimamos išrūšiuotos, apdorotos atliekos netinkančios tolimesniam panaudojimui.

Dėl informacijos apie mišrių komunalinių atliekų  pristatymą, prašome kreiptis į Gamybinio proceso tarnybos vadovą Osvaldą Markevičių tel. +370 699 84474

2016.02.05