>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Dėl atliekų priėmimo tvarkos

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Taršos leidimo Nr. T-V.1-1/2014 reikalavimus, Vilniaus regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne šalinimui priimamos išrūšiuotos, apdorotos atliekos netinkančios tolimesniam panaudojimui.

Dėl informacijos apie mišrių komunalinių atliekų  pristatymą, prašome kreiptis į Gamybinio proceso tarnybos vadovą Osvaldą Markevičių tel. +370 699 84474

2016.02.05