• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Dėl atliekų pristatymo į Vilniaus regioninį sąvartyną

Informuojame, kad 2018 m. sausio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73, patvirtintas Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kuriame iki 2018 m. birželio 30 d. nustatomas Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) pereinamasis laikotarpis bei atliekų apskaitos reikalavimai šiuo laikotarpiu.

Informuojame, kad UAB „VAATC“ Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne atliekų apskaitą pereinamuoju laikotarpiu vykdys naudodamiesi turimomis informacinėmis sistemomis, todėl prašome Jūsų, šiuo laikotarpiu pristatant atliekas, turėti užpildytus Tvarkos apraše nustatytos formos  laikinus atliekų vežimo lydraščius (visus pagal Tvarkos 24 p. reikalaujamus egzempliorius) (dalinai užpildytą formą pridedame ). Atkreipime Jūsų dėmesį, kad pristatant atliekas, užpildytos Atliekų deklaracijos nereikia.

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms ar turint klausimų, prašome kreiptis į Gamybinio proceso tarnybos vadovą Aurimą Uldukį tel. 861464901 arba el. paštu aurimasu@vaatc.lt