Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Dėl atliekų pristatymo į Vilniaus regioninį sąvartyną

Informuojame, kad 2018 m. sausio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73, patvirtintas Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kuriame iki 2018 m. birželio 30 d. nustatomas Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) pereinamasis laikotarpis bei atliekų apskaitos reikalavimai šiuo laikotarpiu.

Informuojame, kad UAB „VAATC“ Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne atliekų apskaitą pereinamuoju laikotarpiu vykdys naudodamiesi turimomis informacinėmis sistemomis, todėl prašome Jūsų, šiuo laikotarpiu pristatant atliekas, turėti užpildytus Tvarkos apraše nustatytos formos  laikinus atliekų vežimo lydraščius (visus pagal Tvarkos 24 p. reikalaujamus egzempliorius) (dalinai užpildytą formą pridedame ). Atkreipime Jūsų dėmesį, kad pristatant atliekas, užpildytos Atliekų deklaracijos nereikia.

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms ar turint klausimų, prašome kreiptis į Gamybinio proceso tarnybos vadovą Aurimą Uldukį tel. 861464901 arba el. paštu aurimasu@vaatc.lt