YPATINGAI IŠAUGUS AIKŠTELĖS LANKYTOJŲ BEI JŲ PRISTATOMŲ ATLIEKŲ SRAUTAMS, LABAI PRAŠOME ATIDĖTI SAVO ATVYKIMUS Į DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES IKI BIRŽELIO 24D. ĮSKAITYTINAI!

 Daugiau informacijos https://www.vaatc.lt/aiksteles/

Dėl nemokamo didelių gabaritų atliekų išvežimo

Dėl nemokamo didelių gabaritų atliekų išvežimo prašome kreiptis į VASA (SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“):

  • SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ savitarnos svetainėje  galima užsakyti nemokamą didelių gabaritų atliekų išvežimą https://dga.sivasa.lt/.
  • Didelių gabaritų atliekos surenkamos darbo dienomis – nuo 7.00 val. iki 21.00 val., šeštadieniais – nuo 9.00 val. ir iki 21.00 val.
  • Nemokamai gali būti paimti ne daugiau kaip 8 vienetai daiktų (1 vienetas – tai vieno darbuotojo paimamas kiekis, neviršijantis 25 kg svorio).
  • Informacija apie mokamai teikiamų paslaugų įkainius pateikta čia: https://sivasa.lt/mokamai-teikiamu-paslaugu-ikainiai
  • Daugiau informacijos SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ svetainėje  https://sivasa.lt/.