>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Patvirtintas UAB „VAATC“ strateginis veiklos planas 2017-2019 metams

2017 m. kovo 13 d. UAB „VAATC“ valdyba pritarė Bendrovės strateginiam veiklos planui 2017-2019 metams.

Patvirtintoje strategijoje, įvertinus dabartinę Bendrovės būklę ir išorės veiksnius, suformuluota Bendrovės vizija: UAB „VAATC“ – Vilniaus apskrities (regiono) atliekų tvarkymo sistemos lyderis, bei  Bendrovės misija: atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

Taip pat Strategijoje nustatyta, kad  vizijai pasiekti ir misijai vykdyti 2017 – 2019 metais Bendrovė veiks 2  strateginėmis veiklos kryptimis: kokybiškas ir efektyvus atliekų tvarkymo paslaugų teikimas bei atliekų tvarkymo paslaugų plėtra. 

Strategijoje apibrėžiama, kokių tikslų veikdama nustatytomis strateginėmis veiklos kryptimis 2017 – 2019 metais sieks Bendrovė, kokie šiems tikslams pasiekti nustatyti uždaviniai bus sprendžiami ir kokios tam skirtos priemonės bus įgyvendinamos.

Kviečiame susipažinti su UAB „VAATC“ strateginiu veiklos planu

2017.03.21