• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Patvirtintas UAB „VAATC“ strateginis veiklos planas 2017-2019 metams

2017 m. kovo 13 d. UAB „VAATC“ valdyba pritarė Bendrovės strateginiam veiklos planui 2017-2019 metams.

Patvirtintoje strategijoje, įvertinus dabartinę Bendrovės būklę ir išorės veiksnius, suformuluota Bendrovės vizija: UAB „VAATC“ – Vilniaus apskrities (regiono) atliekų tvarkymo sistemos lyderis, bei  Bendrovės misija: atliekų tvarkymo sistemos veikimo, akcininkų deleguotose srityse, užtikrinimas Vilniaus regione.

Taip pat Strategijoje nustatyta, kad  vizijai pasiekti ir misijai vykdyti 2017 – 2019 metais Bendrovė veiks 2  strateginėmis veiklos kryptimis: kokybiškas ir efektyvus atliekų tvarkymo paslaugų teikimas bei atliekų tvarkymo paslaugų plėtra. 

Strategijoje apibrėžiama, kokių tikslų veikdama nustatytomis strateginėmis veiklos kryptimis 2017 – 2019 metais sieks Bendrovė, kokie šiems tikslams pasiekti nustatyti uždaviniai bus sprendžiami ir kokios tam skirtos priemonės bus įgyvendinamos.

Kviečiame susipažinti su UAB „VAATC“ strateginiu veiklos planu

2017.03.21