• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Dėl nerūšiuotų buitinių atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne

Kaip esame informavę,  UAB „VAATC“ į regioninį komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse negali šalinti nerūšiuotų buitinių atliekų, kurių kodas 20 03 01,  nes Aplinkos Apsaugos Agentūra prie LR Aplinkos Ministerijos savo 2016-03-09 dienos raštu “SPRENDIMAS DĖL TIPK LEIDIMO Nr. T-V.1-1/2014 SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO” išreiškė savo neigiamą poziciją dėl galimybės į regioninį nepavojingų (komunalinių) atliekų sąvartyną Kazokiškėse (Elektrėnų sav. Vievio sen.) laikinai priiminėti nerūšiuotas buitines atliekas (atliekų kodas 20 03 01). Dėl šios priežasties UAB “VAATC” administracija maloniai prašo Jūsų riboti nerūšiuotų komunalinių atliekų vežimą į sąvartyną Kazokiškėse ir apsvarstyti vidinių resursų  panaudojimo atliekoms apdoroti galimybes.

Informuojame, kad, siekiant  sušvelninti aukščiau minėto sprendimo sukeltas pasekmes, UAB „VAATC“ turi galimybę priimti ribotą kiekį nerūšiuotų buitinių atliekų, kurios sąvartyne bus šalinamos po jų apdorojimo panaudojant vietinius atliekų apdorojimo pajėgumus. Atsižvelgiant į šių pajėgumų ribotumą, prašome Jūsų dėl nerūšiuotų buitinių atliekų vežimo galimybes kiekvienu konkrečiu atveju kreiptis į UAB „VAATC“ Gamybinio proceso tarnybos sąvartyno viršininkų H.Petrauską, mob.: +370-693-75012.

Apie situacijos pasikeitimus informuosime nedelsiant.

2016.03.29