>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Vilniaus apskrities regioninis komunalinių nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas nepažeidžiant reikalavimų

Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartyne) šalinamos komunalinės ir kitos nepavojingos atliekos, kurių negalima perdirbti ar kitaip sutvarkyti ir jos atitinka Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių kriterijus bei ribines reikšmes.

Sąvartyno veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei objektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų sąlygomis. Leidimas veiklai Nr. T-V.1-1/2014 patalpintas čia (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas )

Sąvartyno veiklos vertinimo duomenys patvirtina, kad neigiama ilgalaikė sąvartyno įtaka aplinkai nenustatyta. Aplinkos ministerijos raštas dėl Sąvartyno eksploatavimo patalpintas čia.

2016.07.19