• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Vilniaus apskrities regioninis komunalinių nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas nepažeidžiant reikalavimų

Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartyne) šalinamos komunalinės ir kitos nepavojingos atliekos, kurių negalima perdirbti ar kitaip sutvarkyti ir jos atitinka Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių kriterijus bei ribines reikšmes.

Sąvartyno veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei objektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų sąlygomis. Leidimas veiklai Nr. T-V.1-1/2014 patalpintas čia (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas )

Sąvartyno veiklos vertinimo duomenys patvirtina, kad neigiama ilgalaikė sąvartyno įtaka aplinkai nenustatyta. Aplinkos ministerijos raštas dėl Sąvartyno eksploatavimo patalpintas čia.

2016.07.19