Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Vilniaus apskrities regioninis komunalinių nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas nepažeidžiant reikalavimų

Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartyne) šalinamos komunalinės ir kitos nepavojingos atliekos, kurių negalima perdirbti ar kitaip sutvarkyti ir jos atitinka Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių kriterijus bei ribines reikšmes.

Sąvartyno veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei objektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų sąlygomis. Leidimas veiklai Nr. T-V.1-1/2014 patalpintas čia (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas )

Sąvartyno veiklos vertinimo duomenys patvirtina, kad neigiama ilgalaikė sąvartyno įtaka aplinkai nenustatyta. Aplinkos ministerijos raštas dėl Sąvartyno eksploatavimo patalpintas čia.

2016.07.19