• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Dialogas siekiant bendradarbiavimo

Š.m. vasario 13 d. aplinkos ministras Kęstutis Navickas, viceministras Mindaugas Gudas ir Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas apsilankė Vilniaus komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrengiuose bei Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne Kazokiškėse.

Susitikimo metu jo dalyviai buvo supažindinti su MBA įrenginių ir sąvartyno darbu. Aptardami degiųjų atliekų tvarkymo problematiką, dalyvavę asmenys galėjo įsitikinti, kad dabar taikomas šių atliekų saugojimas atskirai formuojamame kaupe nėra pavojingas aplinkai ir nesiskiria nuo Aplinkos ministerijos siūlomo saugojimo atskiroje aikštelėje. Akcentuota, kad tokios aikštelės įrengimas kainuotų apie 1,5 mln. eurų, užtruktų apie metus ir lemtų gyventojų mokamų atliekų tvarkymo  mokesčių padidėjimą.

Ministras Kęstutis Navickas ir UAB „VAATC” direktorius Tomas Vaitkevičius aptarė esamą situaciją įvardindami konkrečias, su atliekų tvarkymu susijusias, problemas bei galimus jų sprendimo būdus.

NUOTRAUKA

2017.02.21