Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Didelių gabaritų atliekos

Reikalavimai didelių gabaritų atliekų pristatymui

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje priimamos šios atliekos:

 • didelių gabarito atliekos – baldai (išardyti),
 • tekstilės gaminiai (neužteršti pavojingomis medžiagomis: tepalais, dažais ir pan.),
 • buitinė technika,
 • lengvųjų automobilių, motociklų, motorolerių ir dviračių padangos,
 • perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasė, metalas, popierius ir kartonas),
 • statybinės ir griovimo atliekos (surūšiuotos butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos).

Priėmimo tvarka:

 • Visos atvežtos atliekos privalo būti išrūšiuotos (Atliekos laikomos išrūšiuotomis, kai jas lengvai, neskiriant papildomų pastangų (negaištant savo ir kitų aikštelės lankytojų laiko), galima sudėti į tam skirtus konteinerius – metalo atliekas į metalo konteinerius, betono atliekas į statybinių atliekų konteinerius, o smulkios atliekos turi būti sudėtos į atskirus maišus pagal jų rūšį taip, kad, jų papildomai neskirstant, būtų galima išpilti į joms skirtą konteinerį). Aikštelėje atliekų rūšiavimas nevykdomas.
 • Baldai privalo būti išardyti (korpusiniai baldai išardomi į atskiras plokštes, išimamas stiklas, veidrodžiai, minkštiems baldams – medinė dalis atskiriama nuo dalies dengtos medžiaga, nuo baldų jei yra įmanoma atskiriamos metalinės, plastikinės dalys. Baldus reikia išardyti tiek, kiek tai yra įmanoma padaryti namų sąlygomis). Aikštelėje baldų ardymas nevykdomas.
 • Atliekos negali būti atvežamos sunkiasvoriais automobiliais, traktoriais. Atliekas į aikštelę galima pristatyti L kategorijos transporto priemonėmis (mopedai, motociklai ir jiems prilygintos transporto priemonės ) bei M1 ir N1 klasės automobiliais, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t, bei O1 ir O2   klasės priekabomis, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Šių reikalavimų neatitinkančios gyventojų transporto priemonės į aikštelę neįleidžiamos ir (ar) jomis atvežtos atliekos nėra priimamos.
 • Atliekos priimamos aikštelės darbo metu. Darbo laikas nurodytas prie kiekvienos aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/
 • Visos pavojingosios atliekos bei skystos atliekos priimamos tik supakuotos sandariai užsidarančiose, nedūžtančiose talpose. Nepriimamos pavojingosios atliekos, kurių atliekų pakuotė nesandari, pažeista bei atliekos, kurių neįmanoma identifikuoti (prieš atvežant netipiškas (dažai, lakai ir pan.) pavojingąsias atliekas, rekomenduojame pasikonsultuoti su UAB „VAATC“ specialistais).
 • Dienos šviesos lempos turi būti saugiai supakuotos.
 • Atvežtas atliekas iškrauna pats atliekų turėtojas.
 • Privaloma pateikti asmens dokumentą ir paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis. Gyventojui nepateikus galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, atliekos nebus priimamos.
 • Juridiniai asmenys, norintys priduoti atliekas Vilniaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, privalo informuoti aikštelės operatorių, kad atliekos bus priduodamos juridinio asmens vardu bei nurodyti įmonės pavadinimą ir įmonės kodą.
 • Iš juridinių asmenų atliekos priimamos tik mokamaiatsiskaitymas galimas tik banko kortele išskyrus tuos atvejus, kai juridinis asmuo su UAB „VAATC“ yra sudaręs atliekų priėmimo sutartį.
 • Pastaba: juridiniai asmenys, norintys gauti atliekų deklaraciją, pažymą, sąskaitą, turi el. paštu info@vaatc.lt pateikti prašymą nurodydami: juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kurioje buvo priduotos atliekos, adresą, kasos kvito kopiją.
 • Prašome susipažinti su saugaus elgesio taisyklėmis prieš atvykstant į aikštelę.
 • Priduodant atliekas pildoma elektroninė atliekų deklaracija.

Papildoma informacija: