Klausimai – atsakymai

Ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų yra priimamos automobilinės sėdynės? Jeigu ne, kur jas reikėtų atiduoti (kaip atliekas)?

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos automobilinės atliekos, susijusios su automobilių eksploatacija, bet ne automobilių remonto darbais (pvz. tepalai, aušinimo skystis, akumuliatorius). Gyventojai gali kreiptis pvz. į atliekų tvarkytojus, tvarkančius automobilines atliekas (informacija teikiama atliekų tvarkytojų valstybės registre, adresu: atvr.am.lt.) Taip pat galima kreiptis ir į susijusias gamintojų importuotojų asociacijas, pvz. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių asociaciją: http://autotvarkymas.lt/entp-turetojams/. 

Asociacijos tinklapyje adresu: http://autotvarkymas.lt/nariams/ pateikiama asociacijos narių kontaktinė informacija.

Ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos atliekos iš įmonių?

UAB „VAATC“ eksploatuojamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės skirtos gyventojų namų ūkiuose susidarančių specifinių komunalinių atliekų surinkimui. Atliekos iš įmonių šiose aikštelėse šiuo metu nepriimamos.

Ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos pavojingos atliekos?

UAB „VAATC“ eksploatuojamose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos gyventojų namų ūkiuose susidariusios pavojingos atliekos.

Yra taikomi išrūšiuotų atliekų kiekio pristatymo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę vienam gyventojui per 1 kalendorinių metų laikotarpį ribojimainemokamai priimamų atliekų kiekiai pateikiami ČIA.

Atliekų kiekį, viršijantį nustatytą nemokamą atliekų kiekį, gyventojai gali pristatyti į šias Vilniaus regiono aikšteles: Gerseniškių g. 5, Ukmergėje bei  Pilaitės pr. 50 ir Liepkalnio g. 113b, Vilniuje, sumokant nustatyto dydžio mokestį už atliekas viršijančias nemokamai priimamų atliekų kiekius. Su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainiais ir priimamų atliekų kiekiais galite susipažinti  ČIA

Dėl galimybių atiduoti pavojingas atliekas prašom susisiekti su Jus dominančios aikštelės darbuotojais. Aikštelių sąrašas ir darbuotojų kontaktiniai telefonai pateikiami adresu:

http://www.vaatc.lt/aiksteles/

Ar gali gyventojai namų ūkyje susidarančias atliekas (išskyrus komunalines atliekas) atvežti nemokamai ir jas išrūšiuoti į aikštelėse esančius konteinerius?

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė skirta tik didelių gabaritų atliekų surinkimui. Atliekas į aikšteles gyventojai turėtų atvežti jau išrūšiuotas, nes jos yra skirstomos pagal rūšis ir sudedamos į atskirus konteinerius.

Ar priimat putplastį? Kur turėčiau atvežti?

Putplastį galite pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Visų UAB „VAATC“ eksploatuojamų aikštelių adresai bei aikštelės darbuotojų telefonų numeriai nurodyti Bendrovės tinklalapyje, prie kiekvienos konkrečios aikštelės www.vaatc.lt/aiksteles/.

Vienas gyventojas per kalendorinius metus nemokamai gali pristatyti iki 25 kg putplasčio atliekų. Viršijus šį limitą, putplasčio atliekas galima priduoti mokamai Vilniaus miesto aikštelėse 0,05 ct už 1 kg., bet per vieną kartą, prašytume atvežti ne daugiau kaip 250 kg. putplasčio atliekų. Daugiau informacijos surasite:  https://www.vaatc.lt/aiksteles/atlieku-priemimo-ir-kontroles-proceduru-aprasymas/.

Ar priimsite keturias senas automobilio padangas su plieniniais ratlankiais?

Sumontuotų padangų su ratlankiais nepriimame. Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo taisyklių nuostata, skirtingų rūšių atliekos turi būti atskiriamos. Automobilio ratą sudaro dvi skirtingos medžiagos (guma ir metalas), todėl priduodant, ratai turi būti išmontuoti ir ratų diskas bei padanga priduoti atskirai.

Ar šiuo metu yra galimybė kompostavimo dėžę gauti nemokamai?

Kompostavimo dėžių (konteinerių) nebeturime, visas išdalinome. Konteineriai buvo dalinami įgyvendinant ES projektą. Kreipėmės dėl papildomo finansavimo naujoms kompostavimo dėžėms įsigyti. Jei bus skirtas toks finansavimas, apie naujų dėžių įsigijimą bei galimybes gauti dėžių, informuosime savo tinklalapyje http://www.vaatc.lt/ .

Ar visas atliekas galima vežti į aikštelę?

Galimų atvežti atliekų sąrašai yra skelbiami UAB „VAATC“ tinklalapyje adresu: http://www.vaatc.lt/aiksteles/

Atidarome įmonę, kurios veikla yra prekyba drabužiais, interjero detalėmis. Turime labai nedaug kosmetikos priemonių (nagų lakas, tušas, nagų lako valiklis) bei elementų. Ar mūsų parduotuvėms reikia užregistruoti savo veiklą atliekų išvežimo agentūroje, kokių dokumentų reikia, kokia registracijos tvarka?

Jūsų atveju reikia įvertinti kelias aplinkybes – ar Jūs planuojate patys importuoti prekes, kurias pardavinėsite parduotuvėse? Ar tarp jūsų planuojamų importuoti prekių bus elektros ir elektronikos įrangos (pvz. apšvietimo įranga)? Jei taip, ar šie gaminiai gali būti priskiriami elektros ir elektroninei įrangai, kurios importavimas/surinkimas/tvarkymas vykdomas pagal elektros ir elektroninės įrangos taisykles:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CCEDC459B59F/sGDzLMqMvN (kategorijos ir produktai aprašyti 1 priede).

Taip pat ar Jūs importuosite kitus apmokestinamus gaminius (gaminių sąrašas čia:

http://ard.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=295)?

Jei planuojate tokią veiklą, tuomet tikėtina, kad Jums gali reikėti teikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade. Informacija apie registraciją gamintojų ir importuotojų sąvade, pildomos formos ir atsakingų agentūros darbuotojų kontaktiniai telefonai pateikti Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=05d7b977-febf-4465-a5e6-2fd666037448

Toliau Jums gali tekti pildyti atliekų apskaitą pagal šias taisykles

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC),

tačiau čia galimos ir išimtys – pvz. jei Jūsų planuojamoje veikloje per kalendorinius metus nesusidarys daugiau nei 12 tonų nepavojingų atliekų (į šį kiekį neįskaitomos mišrios komunalinės atliekos, kurios išvežamos įprastiniais konteineriais) ir (arba) 0,6 tonų pavojingų atliekų, tuomet atliekų apskaitos gali ir nereikėti. Prie pavojingų atliekų galėtų būti priskiriamos kai kurios kosmetikos priemonės (pakuotėse ieškokite pavojingumą žyminčių simbolių:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/LT/Safety/SymbolsOfHazard_LT.htm)

Informacija apie atliekų apskaitos ataskaitų teikimą irgi pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje, adresu: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=bbdf8e23-856a-4039-adce-3b405e9f379c

Į kurį konteinerį galima pilti durpių briketų pelenus? Gal šie pelenai tinka žemei tręšti?

Pelenai priklauso tų atliekų tipui, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti, todėl turėtų būti vežama tiesiai į Vilniaus apskrities regioninį komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį Kazokiškių kaime. Sąvartyne taikomas atliekų šalinimo mokestis – už 1 atliekų toną 71,13 Eur be PVM.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad durpių pelenai netinka dirvožemio tręšimui ir rekultivavimui (dirvožemio kokybės atstatymui). Jie toksiški augalams.

2016.07.15

Jei viršijimas atvežtų žaliųjų atliekų (pvz.: nupjauta žolė) kiekis vienam asmeniui, daugiau nei nustatyta, nepriimate, ar priimat, bet tai kainuoja?

Į UAB „VAATC“ Žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – ŽASA) iš fizinių asmenų priimamų buitinės kilmės žaliųjų atliekų kiekis yra ribojamas tiek, kiek aikštelėje laikomų atliekų kiekį riboja turimi valstybės institucijų išduoti taršos leidimai. Atsižvelgiant į tai,  rekomenduojame tais atvejais, kai  vieno apsilankymo metu planuojate pristatyti virš 3 m3 namų ūkyje susidariusių bioskaidžių (žaliųjų) atliekų, apie tai iš anksto informuoti ŽASA operatorių, kad jis, įvertinęs esamą aikštelės užimtumą, galėtų informuoti ar aikštelėje galėtų būti priimtas didesnis kiekis atliekų.

Kaip privažiuoti prie regioninio sąvartyno?

Privažiavimo prie regioninio sąvartyno schemą rasite ČIA.

Kaip rūšiuoti, kur dėti panaudotas kompaktines plokšteles, DVD ir pan.?

Kompaktines plokšteles arba kompaktinius diskus (angl. Compact Disc, sutrump. CD), galite pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Visų UAB „VAATC“ eksploatuojamų aikštelių adresai bei aikštelės darbuotojų telefonų numeriai nurodyti Bendrovės tinklalapyje, prie kiekvienos konkrečios aikštelės www.vaatc.lt/aiksteles/.

Vienas gyventojas per kalendorinius metus nemokamai gali pristatyti 20 kg plastiko atliekų. Viršijus šį limitą, plastiko atliekas galima priduoti mokamai 0,05 ct už 1kg., bet per vieną kartą, prašytume atvežti ne daugiau kaip 250 kg. plastiko atliekų.

Daugiau informacijos surasite:  https://www.vaatc.lt/aiksteles/atlieku-priemimo-ir-kontroles-proceduru-aprasymas/

 

Kas yra „mišrios statybinės ir griovimo atliekos“? Tai smulkios, sulipusios, susimaišiusios atliekos kurių negalima išrūšiuoti ?

Atliekų tvarkymo procesai susiję su tvarkomų atliekų kodu. Atliekų tvarkymo kodai suteikiami vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede aprašyta tvarka, todėl kartais ta pati atlieka (medžiaga), priklausomai nuo susidarymo šaltinio, surinkimo, tolimesnio tvarkymo būdų gali būti priskirta keliems skyriams ir jai suteikti skirtingi atliekų kodai.

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos (atliekų kodas 17 09 04) pagal jų apibūdinimą turėtų susidaryti statybos ar griovimo darbų metu, o poskyris „kitos statybinės ir griovimo atliekos“, kuriam priskiriamas atliekų kodas, nurodo, kad šios atliekos jau negali būti kitaip įvardintos arba jos negali būti išrūšiuotos taip, kad atliekos ar jų dalis būtų priskirtos kitam atliekų srautui, pvz. betonui (atliekų kodas 17 01 01), čerpės ir keramikai (17 01 03) ir t.t.

Jeigu turite atliekas, kurių jau negalima išrūšiuoti ar kitaip sutvarkyti ir jų neišeina priskirti kitoms atliekoms, tuomet Jūsų turimos atliekos gali būti priskirtos mišrios statybinėms ir griovimo atliekoms, tačiau tai turės patvirtinti ir atliekų tvarkytojas, kuris priims Jūsų atliekas.

Paklausime nenurodėte, ar planuojate atliekas pristatyti tvarkymui į mūsų eksploatuojamus atliekų tvarkymo objektus (aikšteles, sąvartyną), tačiau mūsų tinklapyje pateikiama informacija apie priėmimo į aikšteles tvarką(https://www.vaatc.lt/aiksteles/atlieku-priemimo-ir-kontroles-proceduru-aprasymas/) ir apie priėmimą į regioninį sąvartyną(https://www.vaatc.lt/savartynai/informacija-atlieku-turetojams-ir-vezejams/)

Kiek atliekų galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų aikšteles?

Yra taikomi išrūšiuotų atliekų kiekio pristatymo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę vienam gyventojui per 1 kalendorinių metų laikotarpį ribojimai – nemokamai priimamų atliekų kiekiai pateikiami ČIA.

Atliekų kiekį, viršijantį nustatytą nemokamą atliekų kiekį, gyventojai gali pristatyti į visas Vilniaus mieste esančias didelių gabaritų aikšteles ir į aikštelę Gerseniškių g. 5, Ukmergėje, sumokant nustatyto dydžio mokestį už atliekas viršijančias nemokamai priimamų atliekų kiekius. Su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainiais ir priimamų atliekų kiekiais galite susipažinti ČIA

Tuo atveju, kai ketinate atvežti didelį atliekų kiekį, prieš atvykdami prašom susisiekti su aikštelės darbuotoju bei informuoti jį apie tai. Aikštelių sąrašas ir darbuotojų kontaktiniai telefonai pateikiami adresu:

http://www.vaatc.lt/aiksteles/

Kokia antrinių žaliavų konteinerių užsakymo procedūra Vilniuje? Šie konteineriai buvo dalinami gyventojams nemokamai, kokia situacija yra dabar? 

Dėl antrinių žaliavų konteinerių nemokamo dalinimo bei aptarnavimo, šiuo metu vykdomas viešasis pirkimas. Daugiau informacijos gausite paskambinę vienam iš žemiau nurodytų, Vilniaus miesto savivaldybės Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus specialistų. Specialistą pasirinkite prašom pagal savo gyvanamą vietą.

Giedrė Baranauskienė, Vyriausioji specialistė kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Justiniškių, Rasų, Šnipiškių, Naujosios Vilnios, Žirmūnų seniūnijose giedre.baranauskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2821 Vilija Grigonienė, Vyriausioji specialistė kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Karoliniškių, Lazdynų, Pilaitės, Šeškinės, Vilkpėdės, Viršuliškių seniūnijose vilija.grigoniene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2460 Arvydas Rėza, Vyriausiasis specialistas kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Antakalnio, Fabijoniškių, Naujamiesčio, Pašilaičių, Verkių seniūnijose arvydas.reza@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2369 Saulius Povilas Slankauskas, Vyriausiasis specialistas kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Grigiškių, Naujininkų, Panerių, Senamiesčio, Žvėryno, seniūnijose saulius.slankauskas@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2168

Kokios yra asmens lankymosi sąvartyne taisyklės?

Pateikiame asmenų lankymosi UAB „VAATC“ Vilniaus apskrities regioninio komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau-Sąvartyno) teritorijoje taisykles.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenų prašymai apsilankyti Sąvartyne adresu Kazokiškių k. Kazokiškių sen. Elektrėnų sav., gali būti pateikiami el. paštu info@vaatc.lt.

Daugiau informacijos tel.: (8 5) 213 03 97 / 8 696 41 787

Koks žolės kiekis vienam gyventojui per kalendorinius metus leidžiamas atvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę? Jei šeimoje 2 suaugę, ar maksimalus kiekis yra 2 kartus didesnis?

Į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę vienas gyventojas per metus gali pristatyti 3 m3, o du asmenys 6 m3 žolės. Primename, kad prašysime pateikti asmenų tapatybes patvirtinančius dokumentus (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.) bei nurodyti tikslias gyvenamąsias vietas. Nepateikus šių duomenų atliekos į UAB “VAATC” eksploatuojamas aikšteles nebus priimamos. Žalųjų atliekų surinkimo aikštelių adresai bei darbuotojų telefonų numeriai nurodyti įmonės tinklalapyje, prie kiekvienos konkrečios aikštelės adresu https://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Kur dėti aerozolinius flakonus nuo oro gaiviklių ir panašių dalykų, kaip jais atsikratyti?

Aerozoliniai flakonai priimami UAB „VAATC“ eksploatuojamose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.  Aikštelių adresai ir kontaktiniai telefonai pateikiami mūsų įmonės internetiniame tinklapyje, adresu: www.vaatc.lt/aiksteles. Šiose aikštelėse gyventojas per metus nemokamai gali priduoti iki 10 kg pavojingų atliekų, kurioms dažniausiai ir priskiriami aerozoliniai flakonai.

Viršijus nemokamai priimamą pavojingą atliekų kiekį, už kitų atliekų priėmimą teks sumokėti nustatytą mokestį – informacija apie mokamą atliekų priėmimą taip pat pateikiama mūsų įmonės tinklapyje, adresu:  https://www.vaatc.lt/aiksteles/atlieku-priemimo-ir-kontroles-proceduru-aprasymas/. Įvertinant įprastai nedidelį flakonų svorį, siūlytume į aikšteles atvykti sukaupus didesnį šių atliekų kiekį arba atvežti aerozolinių flakonų atliekas į aikšteles pristatant ir kitas, sunkesnes atliekas (pvz. baldus, statybines atliekas ir kt.)

Kur dėti sukauptą stiklo tarą?

Stiklo atliekas gyventojas gali pristatyti į UAB „VAATC“ eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Aikštelių adresai, kontaktiniai numeriai pateikiami UAB „VAATC“ tinklalapyje http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Atkreiptinas dėmesys, kad yra taikomi išrūšiuotų atliekų kiekio pristatymo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę vienam gyventojui per 1 kalendorinių metų laikotarpį ribojimai – nemokamai priimamų atliekų kiekiai pateikiami ČIA.

Atliekų kiekį, viršijantį nustatytą nemokamą atliekų kiekį, gyventojai gali pristatyti į šias Vilniaus regiono aikšteles: Gerseniškių g. 5, Ukmergėje bei Pilaitės pr. 50 ir Liepkalnio g. 113b, Vilniuje, sumokant nustatyto dydžio mokestį už atliekas viršijančias nemokamai priimamų atliekų kiekius. Su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainiais ir priimamų atliekų kiekiais galite susipažinti ČIA

Jei gyventojas turi labai didelį atliekų kiekį, gali pabandyti susisiekti su atliekų tvarkytojais. Informaciją apie stiklo atliekų tvarkytojus galima rasti internete. Viena iš paieškos priemonių yra oficialus atliekas tvarkančių įmonių registras (atvr.am.lt), kuriame pagal atliekų rūšį gali susirasti atliekų tvarkytojus ir jų tvarkomas atliekų rūšis.

Kur galima vežti Eternit Baltic cementinio beasbestinio šifero kampus utilizavimui?

Beasbestinė Eternit Baltik stogo danga yra nepavojinga aplinkai, todėl ją priimame į visas didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles. Jeigu turite dokumentą, kuriuo galima patvirtinti, kad tai tokia medžiaga – jį turėkite su savimi. Šios rūšies atliekos priskiriamos prie statybinių atliekų. Fizinis asmuo nemokamai gali priduoti iki 250 kg. tokių atliekų. Viršijus nemokamai priimamų atliekų limitą, atliekas galite priduoti mokamai. Mokamai priimamų atliekų įkainiai ir kiekiai, patvirtinti direktoriaus įsakymu, pateikta ČIA 

Kur kreiptis dėl apmokėjimo už atliekų tvarkymą Vilniaus regione?
Vilniaus miestas
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ tel. 1895 / +370 650 04949, el.p. rinkliava@sivasa.lt
daugiau informacijos:
http://www.sivasa.lt
Vilniaus rajonas
Vilniaus rajono savivaldybė el. p. rinkliava@vrsa.lt
tel. (8 5)2730585, el.p. beata.gilevic@vrsa.lt
tel. (8 5)2730585, el.p. grazina.silobrit@vrsa.lt
tel. (8 5)2755073, el.p. tatjana.ringeleviciene@vrsa.lt
daugiau informacijos:
http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Vietinio-ukio-skyrius/10
Ukmergės rajonas
Ukmergės rajono savivaldybė tel. (8 340) 60472, (8 340) 60335, el.p. vietinerinkliava@ukmerge.lt
daugiau informacijos:
http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Rinkliava-uz-komunalines-atliekas
Širvintų rajonas
UAB „Širvintų šiluma“ tel.  +370 678 01445,  el. p. d.paskevicius@sirvintusiluma.lt
daugiau informacijos:
http://sirvintusiluma.lt/siluma/apie-bendrove/kontaktai/
Elektrėnų rajonas
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ tel. +370 696 20397, el.p. Nijole.satkeviciene@eku.lt
Vievio sen. fiziniams ir juridiniams asmenims
tel. +370 613 34731, e.p. Gintare.jankauskiene@eku.lt
Elektrėnų sav. juridiniams asmenims
tel. +370 687 92908; +370 611 56124; +370 618 01358
el.p. duomenys@eku.lt
Elektrėnų sen. fiziniams asmenims
daugiau informacijos:
http://eku.lt/index.php?1459975654
Trakų rajonas
Trakų rajono savivaldybė tel. (8 5) 2841225, el.p. komunalinesatliekos@trakai.lt
daugiau informacijos:
http://www.trakai.lt/index.php?3650359146
Švenčionių rajonas
Švenčionių rajono savivaldybė tel. (8 387) 66 384, el.p. nijole.klusaitiene@svencionys.lt
tel. (8 387) 66 371, el.p. raisa.guigiene@svencionys.lt
daugiau informacijos:
http://www.svencionys.lt/lit/Mokesciu_ir_turtoskyrius/1744
Šalčininkų rajonas
Šalčininkų savivaldybė tel.: (8 380) 20 127, el.p. rinkliava@salcininkai.lt
daugiau informacijos:
http://salcininkai.lt/lit/Atlieku-tvarkymas/68569
Kur priduoti keletą lapų šiferio, ar už tai turėsiu mokėti?

Šiuo metu Asbesto turinčias atliekas galite pristatyti į Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyną adresu – Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. Daugiau informacijos https://www.vaatc.lt/savartynai/. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Asbesto turinčios atliekos turi būti paruoštos pridavimui kaip tai numatyta UAB „VAATC“ taisyklėse . Už atliekų pridavimą turėsite susimokėti vietoje, atliekų pridavimo įkainis –  74,03 Eur be PVM (89,58 Eur su PVM) už toną. 2019 metų viduryje yra planuojama šias atliekas priimti ir Vilniaus regione esančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.  Minėtas atliekas galite perduoti ir kitoms atliekas tvarkančios įmonėms pvz:  UAB Toksika Kuro g. 15  Vilnius, tel.: 15 (8 5) 204 0126, 8 700 55115, el.p. vilnius@toksika.lt ,  UAB Žalvaris Geologų g. 4  Vilnius,  tel.: (8 5) 232 9446, 8 800 00653, el.p. info@zalvaris.lt.

Plačiau apie asbestą ir jo atliekų tvarkymą galite sužinoti čia 

 

Kur Vilniaus mieste galima priduoti asbesto(šiferio) atliekas?

Savo sudėtyje asbesto turinčių atliekų priėmimas vykdomas ir Vilniaus regioniniame nepavojingųjų atliekų Sąvartyne, adresu – Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. Asbesto atliekos į Sąvartyną priimamos šiais pavadinimai ir atliekų sąrašo kodais:

  • izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto, atliekų (atliekų sąrašo kodas 17 06 01)
  • statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto, atliekų (atliekų sąrašo kodas 17 06 05).

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad asbesto turinčios atliekos turi būti paruoštos pridavimui kaip tai numatyta UAB „VAATC“ taisyklėse https://www.vaatc.lt/del-asbesto-ir-savo-sudetyje-asbesto-turinciu-atlieku-priemimo-vilniaus-regioniniame-nepavojinguju-atlieku-savartyne/ .

Už atliekų pridavimą turėsite susimokėti vietoje, atliekų pridavimo įkainis –  74,03 Eur be PVM (89,58 Eur su PVM) už toną.

Taip pat atliekas galite perduoti ir kitoms pavojingąsias atliekas surenkančioms įmonėms:

UAB „Toksika“ Kuro g. 15 +370 5 204 0126, +370 700 55115, vilnius@toksika.lt; 

UAB „Žalvaris“ Geologų g. 4 +370 5 232 9446, +370 800 00653, info@zalvaris.lt

Už kokias paslaugas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse reikėtų mokėti?

Atliekos, kurių kiekis neviršija nustatytų dydžių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimamos nemokamai. Nemokamai priimamų atliekų kiekiai pateikiami ČIA.

Šiuo metu trijose aikštelėse (Gerseniškių g. 5, Ukmergėje bei Pilaitės pr. 50 ir Liepkalnio g. 113b, Vilniuje) yra galimybė pristatyti didesnius atliekų kiekius, sumokant nustayto dydžio mokestį už atliekas viršijančias nemokamai priimamų atliekų kiekius. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainiai ir priimami atliekų kiekiai pateikiami ČIA

Vilniuje pradėjo veikti dalijimosi daiktais stotelė DĖK’UI, ar numatyta tokią įrengti ir Ukmergėje? Koks stotelės darbo principas? Ar nustatyti daiktų pristatymo bei pasiėmimo limitai? Kokie daiktai priimami?

2019 m. birželio 14 d. atidaryta pirmoji dalijimosi daiktais stotelė DĖK’UI, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje,  Pumpėnų g.10 Vilniuje.

Numatyta tokią stotelę DĖK’UI  įrengti ir Ukmergėje.

Vilniaus regione planuojama įrengti 23 stoteles DĖK’UI (iki šių metų pabaigos planuojama 17 ).

Iš jų (iš 23)  Vilniaus mieste 11 ( o iki šių metų pabaigos Vilniaus mieste planuoma įrengti 5), o kitas stoteles – kitose Vilniaus regiono savivaldybėse.

Vilniaus regionas tai 8 savivaldybės: Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r., Elektrėnų r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Ukmergės r., Širvintų r.

Stotelės darbo principas:

  • Norėdami pasidalinti turimais daiktais, atvežti juos galite aikštelės darbo laiku: I, III, ir V 8.00 -17.00 val., II ir IV 10.00 -19.00 val., pertrauka 13 – 13.30 val.;
  • Patikusius daiktus rezervuoti galite adresu http://www.stoteledekui.lt; arba pasirinkti atvykus į stotelę DĖK’UI iš dar nerezervuotų daiktų.
  • Daiktus atsiimti galite atvykę į stotelę DĖK’UI, tik ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 19.00 val., pertrauka 13.00 – 13.30 val.;

Pasiimti galite ne daugiau kaip tris daiktus.

Daugiau informacijos https://www.stoteledekui.lt/lt/norintiems-dalintis

Daiktų įvairovę galite pamatyti adresu www.stoteledekui.lt. Svarbu, kad daiktai būtų tvarkingi ir tinkami naudoti.