YPATINGAI IŠAUGUS AIKŠTELĖS LANKYTOJŲ BEI JŲ PRISTATOMŲ ATLIEKŲ SRAUTAMS, LABAI PRAŠOME ATIDĖTI SAVO ATVYKIMUS Į DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES IKI BIRŽELIO 24D. ĮSKAITYTINAI!

 Daugiau informacijos https://www.vaatc.lt/aiksteles/

Akcija „Mes Darom“!

Akcijos „Mes Darom“ metu surinktas atliekas bus galima pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles https://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Svarbu: Pristatytos atliekos nebus įskaitomos į metinius limitus, tačiau tie patys limitai bus taikomi akcijos metu pristatomoms atliekoms.

Išsami informacija apie priimamas atliekas ir limitus: https://www.vaatc.lt/dideliu-gabaritu-atliekos/ Priimamos tik TIPK leidimuose nurodytos atliekos.

Gegužės 7 ir 8d. aikštelės dirbs – iki 18 val.