Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Kazokiškių sąvartyno monitoringas 2015 m. – nėra neigiamo poveikio

2015 m. vykdant regioninio Kazokiškių sąvartyno aplinkos (atmosferos oro, paviršinių ir gamybinių nuotekų, požeminio vandens) monitoringą, neigiama ilgalaikė sąvartyno įtaka aplinkai nenustatyta. Monitoringo duomenų analizėje ir išvadose pažymėta, kad sąvartyno kaupe susidarančios dujos yra surenkamos  bei panaudojamos karšto vandens, šilumos gamybai ir tiesiogiai į aplinkos orą nėra išleidžiamos. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizės ir išvados apie veiklos poveikį aplinkai pažymi, kad vertinant bendrai visą sąvartyną ir jo eksploatuojamą aplinką per 2015 m., neigiamas poveikis požeminiam vandeniui nenustatytas.

Sąvartyno aplinkos metinė monitoringo ataskaita patalpinta čia (ataskaita 2015)

UAB „VAATC“ veikla regioniniame Kazokiškių sąvartyne vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei objektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų sąlygomis.

Leidimas veiklai Nr. T-V.1-1/2014 patalpintas čia (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas)