>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Jei viršijimas atvežtų žaliųjų atliekų (pvz.: nupjautos žolės) kiekis vienam asmeniui daugiau, nei nustatyta, nepriimate ar priimat, bet tai kainuoja?

Į UAB „VAATC“ žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – ŽASA) iš fizinių asmenų priimamų buitinės kilmės žaliųjų atliekų kiekis yra ribojamas tiek, kiek aikštelėje laikomų atliekų kiekį riboja turimi valstybės institucijų išduoti taršos leidimai. Atsižvelgdami į tai,  rekomenduojame tais atvejais, kai  vieno apsilankymo metu planuojate pristatyti virš 3 m3 namų ūkyje susidariusių bioskaidžių (žaliųjų) atliekų, apie tai iš anksto informuoti ŽASA  operatorių, kad jis, įvertinęs esamą aikštelės užimtumą, galėtų informuoti, ar aikštelėje galėtų būti priimtas didesnis kiekis atliekų.