• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Jei viršijimas atvežtų žaliųjų atliekų (pvz.: nupjauta žolė) kiekis vienam asmeniui, daugiau nei nustatyta, nepriimate, ar priimat, bet tai kainuoja?

Į UAB „VAATC“ Žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – ŽASA) iš fizinių asmenų priimamų buitinės kilmės žaliųjų atliekų kiekis yra ribojamas tiek, kiek aikštelėje laikomų atliekų kiekį riboja turimi valstybės institucijų išduoti taršos leidimai. Atsižvelgiant į tai,  rekomenduojame tais atvejais, kai  vieno apsilankymo metu planuojate pristatyti virš 3 m3 namų ūkyje susidariusių bioskaidžių (žaliųjų) atliekų, apie tai iš anksto informuoti ŽASA operatorių, kad jis, įvertinęs esamą aikštelės užimtumą, galėtų informuoti ar aikštelėje galėtų būti priimtas didesnis kiekis atliekų.