Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Kaip yra tvarkomos atliekos prie kapinių Vilniaus apskrityje?

Vilniaus regiono savivaldybės savo atliekų tvarkymo taisyklėse ir/ar kapinių tvarkymo taisyklėse yra numačiusios kapinėse susidarančių atliekų tvarkymo (surinkimo) organizavimą. Konkrečioje savivaldybėje galiojančios atliekų tvarkymo taisyklės yra pateikiamos internete, pvz.:

Vilniaus m. taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e96b27301e6611e69446a4bedc730fe6/asr ;

Vilniaus raj. atliekų tvarkymo taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/99d807a2ce0c11e69185e773229ab2b2,

Vilniaus raj. kapinių tvarkymo taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b30c8f911c0111e88a05839ea3846d8e/asr

Įprastai gyventojai privalo atskirti atliekas jų susidarymo vietoje ir išmesti atliekas į tam skirtus konteinerius ar nurodytas vietas. Surinktos atliekos vėliau yra perduodamos atliekų tvarkytojams, kurie įvertina gautas atliekas, jei reikia, jas rūšiuoja, atskiria tolesniam apdorojimui ir (ar) panaudojimui tinkamas atliekas (pvz. stiklo atliekos gali būti nukreipiamos pakartotiniam stiklo panaudojimui, plastikinės atliekos gali būti perdirbamos, žaliosios atliekos gali būti kompostuojamos ir t.t.). Tie patys atliekų tvarkymo principai galioja apdorojant iš esmės visas atliekas, jie galioja ir žvakių atliekų tvarkymui, įvertinant naudojamas medžiagas, jų tinkamumą tolimesniam panaudojimui, konstrukcines žvakių ypatybes, leidžiančias atskirti žvakių (žibintų) sudedamąsias dalis. Siekiant palengvinti tolimesnį atliekų sutvarkymą, gyventojai turėtų įvertinti kapinėse esančių konteinerių ar tvarkymo vietų ženklinimą ir jose palikti tik reikiamas atliekas.