>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Kas yra „mišrios statybinės ir griovimo atliekos“? Tai smulkios, sulipusios, susimaišiusios atliekos, kurių negalima išrūšiuoti ?

Atliekų tvarkymo procesai susiję su tvarkomų atliekų kodu. Atliekų tvarkymo kodai suteikiami vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede aprašyta tvarka, todėl kartais ta pati atlieka (medžiaga), priklausomai nuo susidarymo šaltinio, surinkimo, tolimesnio tvarkymo būdų gali būti priskirta keliems skyriams ir jai suteikti skirtingi atliekų kodai.

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos (atliekų kodas 17 09 04) pagal jų apibūdinimą turėtų susidaryti statybos ar griovimo darbų metu, o poskyris „kitos statybinės ir griovimo atliekos“, kuriam priskiriamas atliekų kodas, nurodo, kad šios atliekos jau negali būti kitaip įvardintos arba jos negali būti išrūšiuotos taip, kad atliekos ar jų dalis būtų priskirtos kitam atliekų srautui, pvz. betonui (atliekų kodas 17 01 01), čerpės ir keramikai (17 01 03) ir t.t.

Jeigu turite atliekų, kurių jau negalima išrūšiuoti ar kitaip sutvarkyti ir jų neišeina priskirti kitoms atliekoms, tuomet Jūsų turimos atliekos gali būti priskirtos mišrios statybinėms ir griovimo atliekoms, tačiau tai turės patvirtinti ir atliekų tvarkytojas, kuris priims Jūsų atliekas.

Paklausime nenurodėte, ar planuojate atliekas pristatyti tvarkymui į mūsų eksploatuojamus atliekų tvarkymo objektus (aikšteles, sąvartyną), tačiau mūsų tinklapyje pateikiama informacija apie priėmimo į aikšteles tvarką(https://www.vaatc.lt/aiksteles/atlieku-priemimo-ir-kontroles-proceduru-aprasymas/) ir apie priėmimą į regioninį sąvartyną(https://www.vaatc.lt/savartynai/informacija-atlieku-turetojams-ir-vezejams/)