• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Kur ir kaip reikėtų utilizuoti panaudotą aliejų?

Savo turimas aliejaus atliekas galite perduoti atliekų tvarkytojams. kuriuos galite pasirinkti pasinaudodami atliekų tvarkytojų valstybės registru: https://atvr.am.lt – išplėstinėje paieškoje nurodę atliekos kodus, gausite įmonių, kurios tvarko šias atliekas, sąrašą. Atliekų priskyrimas atliekų kodams vykdomas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse aprašytą tvarką (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/BCDReDRDXi). Atliekoms šiose taisyklėse nustatyta tvarka suteikiamas atliekos kodas, kuris naudojamas planuojant bei vykdant atliekų tvarkymo veiklas bei atliekų apskaitoje.

Paieškoje atliekų tvarkytojų valstybės registre galite naudoti maistinio aliejus ir riebalų atliekų kodą 20 01 25 bei pasirinkti atliekų surinkimo veiklą (S1) ir gausite atliekų tvarkytojų sąrašą.

Registre pateikiama tvarkytojų kontaktinė informacija. Taip pat atliekų tvarkytojų kontaktus ir informaciją apie jų vykdomą veiklą galite surasti ir internete.