>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Kur ir kaip reikėtų utilizuoti panaudotą aliejų?

Savo turimas aliejaus atliekas galite perduoti atliekų tvarkytojams, kuriuos galite pasirinkti pasinaudodami atliekų tvarkytojų valstybės registru: https://atvr.am.lt – išplėstinėje paieškoje nurodę atliekos kodus, gausite įmonių, kurios tvarko šias atliekas, sąrašą. Atliekų priskyrimas atliekų kodams vykdomas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse aprašytą tvarką (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/BCDReDRDXi). Atliekoms šiose taisyklėse nustatyta tvarka suteikiamas atliekos kodas, kuris naudojamas planuojant bei vykdant atliekų tvarkymo veiklas bei atliekų apskaitoje.

Paieškoje Atliekų tvarkytojų valstybės registre galite naudoti maistinio aliejus ir riebalų atliekų kodą 20 01 25 bei pasirinkti atliekų surinkimo veiklą (S1) ir gausite atliekų tvarkytojų sąrašą.

Registre pateikiama tvarkytojų kontaktinė informacija. Taip pat atliekų tvarkytojų kontaktus ir informaciją apie jų vykdomą veiklą galite surasti ir internete.