>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Kur vežamos mišrios komunalinės atliekos, kokia jų dalis perdirbama, sudeginama ar šalinama sąvartyne?

Visos surinktos mišrios komunalinės atliekos patenka į mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA). Atliekų po apdorojimo MBA įrenginiuose pasiskirstymas:

  • apie 20% nuo pradinio atliekų srauto po apdorojimo ir atskyrimo MBA nukreipiama į sąvartyną (pašalinama);
  • apie 6% nuo pradinio atliekų srauto nukreipiama pakartotiniam naudojimui ir (ar) tolimesniam perdirbimui (stiklas, popierius, plastikas, metalas);
  • apie 55 % nuo pradinio atliekų srauto skirta panaudoti energijai gauti (deginimas).

Turima informacija apie mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių veiklą  remiasi apibendrinta (vidutine) mišrių komunalinių atliekų sudėtimi. Dėl šios priežasties skirtumai tarp mišrių komunalinių atliekų, pristatomų iš namų ūkių ir biurų ar biurų kompleksų, neįvertinti – pvz. atliekose gali skirtis biologiškai skaidžių atliekų dalis, pakuočių ir antrinių žaliavų dalis ir kt., todėl atitinkamai teoriškai galėtų pasikeisti ir po apdorojimo susidariusių atliekų srautai.