• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

MBA įrenginiams jau vieneri !

Vilniaus Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai jau švenčia vienerių metų gimtadienį. MBA statybos darbai buvo pradėti 2014 m. spalio 6 d. ir kainavo 34,5 mln. EUR be PVM, o 2016 m. gegužės 3 d. pradėta jų eksploatacija.

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai –  kertinė atliekų tvarkymo sistemos dalis visame Vilniaus regione. Pradėjus veikti MBA įrenginiams, vežėjai iš gyventojų surinktas mišrias komunalines atliekas pristato nebe į Vilniaus regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną, o į MBA, kur vyksta atliekų rūšiavimas, atskiriant perdirbimui ar kitam panaudojimui tinkamas atliekas. Tinkamos perdirbti ar panaudoti atliekos atiduodamos pramonei ir tik nedidelė dalis Vilniaus regiono mišrių komunalinių atliekų keliauja į sąvartyną. Moderniuose atliekų apdorojimo įrenginiuose atliekamas visame Vilniaus regione susidariusių mišrių komunalinių atliekų apdorojimas.

Per vienerių metų eksploatavimo laikotarpį priimta 203 709,20 t. mišrių komunalinių atliekų.

„Norint išvengti grėsmingo atliekų kiekio augimo bei gyventi saugioje aplinkoje, būtina atliekas rūšiuoti bei perdirbti. Be abejo, mūsų visų vykdomas atliekų pirminis rūšiavimas jų susidarymo vietoje buvo, yra ir išliks prioritetu.  Tačiau MBA įrenginiai leidžia atskirti tai, kas dar gali būti naudinga – likusias antrines žaliavas bei energetinę vertę turinčias atliekas. Pastarųjų deginimo naudos – pigesnės šilumos, Vilniaus regiono gyventojai, deja, kol kas negali patirti – belieka tikėti pažadais, kad kogeneracinė elektrinė bus pastatyta bent iki 2019 metų, o iki tol nebus kuriamos dirbtinės kliūtys MBA veiklai„ teigia UAB „VAATC“ direktorius Tomas Vaitkevičius.