• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

MBA kilęs ir apie būtinybę tinkamai atsikratyti atliekomis priminęs gaisras suvaldytas

Šiandien, gruodžio 11 d., apie 11 val., Vilniaus Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių atliekų priėmimo zonoje kilo gaisras, dėl ko buvo sustabdytas atliekų priėmimas. Apie 15 val. ugniagesių pastangomis gaisras buvo užgesintas ir atliekų priėmimas atnaujintas.
Preliminariais duomenimis, gaisro priežastis – į MBA įrenginius pristatytų atliekų savaiminis užsidegimas.

Prašome visų, kurie atsikrato atliekomis, skirti ypatingą dėmesį atliekų išrūšiavimui ir atsakingai įvertinti ar išmetamos atliekos nesukels pavojaus aplinkai ir su jomis dirbantiems žmonėms. Primename, kad pavojingoms ir sprogioms medžiagoms – ne vieta atliekų konteineryje. Šias medžiagas galima pristatyti į Vilniaus regione veikiančias atliekų surinkimo aikšteles, kurių adresus galite sužinoti čia https://www.vaatc.lt/aiksteles/.