>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

MBA kilęs ir apie būtinybę tinkamai atsikratyti atliekomis priminęs gaisras suvaldytas

Šiandien, gruodžio 11 d., apie 11 val., Vilniaus Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių atliekų priėmimo zonoje kilo gaisras, dėl ko buvo sustabdytas atliekų priėmimas. Apie 15 val. ugniagesių pastangomis gaisras buvo užgesintas ir atliekų priėmimas atnaujintas.
Preliminariais duomenimis, gaisro priežastis – į MBA įrenginius pristatytų atliekų savaiminis užsidegimas.

Prašome visų, kurie atsikrato atliekomis, skirti ypatingą dėmesį atliekų išrūšiavimui ir atsakingai įvertinti ar išmetamos atliekos nesukels pavojaus aplinkai ir su jomis dirbantiems žmonėms. Primename, kad pavojingoms ir sprogioms medžiagoms – ne vieta atliekų konteineryje. Šias medžiagas galima pristatyti į Vilniaus regione veikiančias atliekų surinkimo aikšteles, kurių adresus galite sužinoti čia https://www.vaatc.lt/aiksteles/.