MBA

2016 m. gegužės 3 d., Vilniuje Jočionių g. 13, pradėjo veikti Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. Nuo šios datos Atliekų priėmimo apdorojimui sutartis su UAB „VAATC“ sudarę asmenys, mišrias komunalines atliekas pristato į MBA įrenginius. Čia vežamos mišrios komunalinės atliekos iš viso Vilniaus regiono.

Šiuose įrenginiuose atliekos rūšiuojamos atskiriant antrines žaliavas tolimesniam apdirbimui ir naudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos. MBA įrenginiams pradėjus veiklą, jie tapo pagrindiniu regioniniu atliekų tvarkymo įrenginiu.

Atliekos priimamos šiuo Vilniaus MBA įrenginių darbo laiku:

Darbo dienomis
nuo 6.00 iki 23.00 val.
Šeštadieniais
nuo 7.00 iki 20.00 val.
Sekmadieniais ir švenčių dienomis
nuo 7.00 iki 18 val.

Išsamesnė informacija

MBA judėjimo schema

Išsamesnė informacija

MBA priimtų atliekų kiekiai 2018 m. 228 tūkstančiai tonų