Nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatytas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriais nustatytas 3 Eur už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingųjų atliekų, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas, mokestis.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintu principu „teršėjas moka“, šį mokestį atitinkančią sumą sąvartyno operatoriui (UAB „VAATC“) turės sumokėti į Vilniaus apskrities regioninį buitinių atliekų sąvartyną atliekas pristatantys asmenys.

2015.12.31