>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatytas mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriais nustatytas 3 Eur už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingųjų atliekų, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas, mokestis.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintu principu „teršėjas moka“, šį mokestį atitinkančią sumą sąvartyno operatoriui (UAB „VAATC“) turės sumokėti į Vilniaus apskrities regioninį buitinių atliekų sąvartyną atliekas pristatantys asmenys.

2015.12.31