YPATINGAI IŠAUGUS AIKŠTELĖS LANKYTOJŲ BEI JŲ PRISTATOMŲ ATLIEKŲ SRAUTAMS, LABAI PRAŠOME ATIDĖTI SAVO ATVYKIMUS Į DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES IKI BIRŽELIO 24D. ĮSKAITYTINAI!

 Daugiau informacijos https://www.vaatc.lt/aiksteles/

Nuo balandžio 8d. stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka

Dalijimosi daiktais stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome nepamiršti laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones

Kadangi karantino metu stotelių DĖK‘ui veikla laikinai buvo sustabdyta, primename aktualią informaciją: