Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Organizuojami rinkimai į UAB „VAATC“ Darbo tarybą

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą,
UAB „VAATC“ organizuojami darbo tarybos rinkimai.

Darbo tarybos nauda darbuotojams

Pagrindinė darbo tarybos funkcija – atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams dalyvaujant informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

Darbo taryba turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją, taip pat turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus su prašymu išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės.

Darbo tarybai, kaip darbuotojams atstovaujančiam subjektui, suteikta dar viena svarbi teisė – teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.

Darbo tarybos rinkimams organizuoti UAB „VAATC“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1.24E-VĮ-21-0039 sudaryta šios sudėties rinkimų komisija:

  • Agnė Kanapeckienė – biuro administratorė ir personalo specialistė;
  • Darius Juocevičius – Gamybinio proceso tarnybos tiekimo specialistas;
  • Gžeslav Babkin – Gamybinio proceso tarnybos Aikštelių eksploatacijos skyriaus aikštelių eksploatacinės priežiūros – atliekų specialistas.

Rinkimų komisija kviečia darbuotojus siūlyti kandidatus į UAB „VAATC“ darbo tarybos narius. Kandidatų registravimas vyks nuo 2022 m. sausio 17 d. 11.00 val. iki sausio 19 d. 13.00 val. 

Kandidatais į darbo tarybą gali būti visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų, kurių darbo santykiai UAB „VAATC“ trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius ir UAB „VAATC“ direktorių.

Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, t. y. visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai, išskyrus UAB „VAATC“ direktorių. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną, o darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga – ne mažiau kaip tris kandidatus.

Norėdami pasiūlyti kandidatą į darbo tarybos narius, rinkimų komisijai turite pateikti kandidato registravimo prašymą ir šio kandidato sutikimą būti darbo tarybos nariu. Rekomenduojame naudoti žemiau pateiktas šių dokumentų formas. Pasirašytus prašymą ir sutikimą, nuskenuokite ir išsiųskite el. paštu agnek@vaatc.lt arba originalus pateikite rinkimų komisijos nariui. Jeigu neturite galimybės pasinaudoti nė vienu iš nurodytų būdų, elektroniniu paštu agnek@vaatc.lt parašykite laišką, kurio tekste nurodykite siūlomą kandidatą ir pridėkite Jums kandidato elektroniniu paštu (pavyzdžiui, naudojant „Reply“ funkciją) pateiktą patvirtinimą apie sutikimą būti darbo tarybos nariu.

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlytų kandidatų į darbo tarybą turi būti daugiau negu trys, kitu atveju rinkimų komisija nustatys papildomą laiką, per kurį bus galima siūlyti papildomus kandidatus.

Preliminariai darbo tarybos rinkimai vyks 2022 m. vasario 4 d. Rinkimų metu bus renkami 3 darbo tarybos nariai. Detalią informaciją apie rinkimus, įskaitant tikslią rinkimų datą, rinkimų komisija paskelbs patvirtinusi kandidatų sąrašą.

Kandidato registravimo pavyzdinė prašymo forma (pridedama)

Kandidato pavyzdinė sutikimo forma (pridedama)

Iškilus klausimams, kreipkitės į rinkimų komisijos pirmininką Darių Juocevičių, el. p. dariusj@vaatc.lt,  mob. tel. +370 686 22355 arba rinkimų komisijos narę/sekretorę Agnę Kanapeckienę, el. p. agnek@vaatc.lt, mob. tel. +370 618 27654.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

UAB „VAATC“ Darbo tarybos rinkimų komisija