Svarbi informacija Aikštelių lankytojams

Svarbi informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams:
UAB VAATC siekia, kad atliekų tvarkymo procesas nesustotų, tačiau turime imtis papildomų apsaugos priemonių ir prašome Jūsų jų griežtai laikytis.
• Jokiu būdu nesilankyti Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalo izoliuotis nuo aplinkinių.
• Primygtinai prašome visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojų griežtai laikytis šių įpareigojimų:
• dėvėti medicinines kaukes,
• dėvėti vienkartines pirštines,
• vengti tiesioginio fizinio kontakto,
• laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.),
• griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo). Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/

Už pristatytas atliekas – tik banko kortele!

Informuojame, kad Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.), nuo 2020.03.17 atsiskaityti už pristatytas atliekas galima tik banko kortele.


Sustabdyta stotelių DĖK’UI veikla

Svarbi informacija stotelių „DĖK’UI“ lankytojams:
Atsižvelgus į ekstremalios situacijos dėl galimo koronaviruso epidemijos pavojaus paskelbimą šalyje, laikinai sustabdyta dalijimosi daiktais stotelių „DĖK‘UI“ veikla.
Informuojame, kad tie, kurie daiktus jau yra rezervavę, juos galės atsiimti, kai tik atnaujinsime veiklą. Tolesnę informaciją apie stotelių darbą sekite socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/, interneto svetainėse www.stoteledekui.lt ir www.vaatc.lt.
Dėkojame už Jūsų supratingumą. Atkreipiame dėmesį, kad didžiųjų gabaritų atliekų priėmimas tam skirtose aikštelėse tęsiamas.

AUKCIONAS ATŠAUKTAS

Informuojame, kad dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, 2020 m. kovo 30 d. turėjęs vykti aukcionas yra atšaukiamas (detali informacija apie aukcioną pateikta žemiau).

Pažymime, kad planuotas aukcionas vyks Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtam karantinui pasibaigus.

Informacija apie aukcioną:

UAB ,,VAATC“, kurios buveinės adresas Lvovo g. 89-75, Vilnius (įmonės kodas 181705485) tiesioginio aukciono (toliau – aukcionas) būdu parduoda UAB „VAATC“  priklausantį kilnojamąjį turtą. Turto sąrašas pateikiamas lentelėje:

Turto apžiūra bus vykdoma laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 5 d. iki 2020 m. kovo 27 d. darbo dienomis 7.30-16:00 val. Tikslų apžiūros laiką būtina suderinti su darbuotoju, atsakingu už informacijos teikimą bei turto apžiūrą: Sąvartyno eksploatacijos skyriaus pamainos vadovu Romualdu Matoniu, mob. 8 612 80279 arba el. paštu romualdasm@vaatc.lt.

Aukcionas vyks 2020 m. kovo 30 d., adresu Vidugirių k. 3, Vievio  sen., Elektrėnų sav.

Registracijos pradžia 2020–03–30, 12.30 val. (Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, aukciono komisijos sekretoriui nurodo asmens duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens įmonės pavadinimas, kodas, jeigu įmonę atstovauja ne vadovas, kartu pateikiamas įgaliojimas, patvirtinantis įmonės atstovavimą aukcione; kontaktinė informacija, kuria pageidauja gauti pranešimą tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas aukciono laimėtoju (gyvenamosios vietos arba įmonės buveinės adresas – jeigu pageidauja pranešimą gauti registruotu laišku; elektroninio pašto adresas – jeigu pageidauja gauti pranešimą elektroniniu laišku; telefono numeris – jeigu pageidauja pranešimą gauti telefonu). Aukciono komisijos sekretorius, užregistravęs aukciono dalyvį, išduoda jam dalyvio bilietą, kuriame įrašytas aukciono dalyvio numeris).

Prašome aukciono dalyvių turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono pradžia 2020–03–30, 13.00 val.

Pasibaigus aukcionui, ne vėliau kitą darbo dieną, aukciono laimėtojas jo nurodytu būdu informuojamas apie aukciono rezultatus. Aukciono laimėtojas, per 3 dienas nuo pranešimo apie aukciono laimėjimą dienos, turi įmokėti visą turto objekto įsigijimo kainą į UAB „VAATC“ (įmonės kodas 181705485), Lvovo g. 89-75, Vilnius, sąskaitą LT 69 7044 0600 0137 8196, esančią AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440.

UAB ,,VAATC“, gavusi banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina, 2 egzemplioriais surašo aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą. Jį pasirašo UAB ,,VAATC“ direktorius ir aukciono laimėtojas. Aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.

UAB ,,VAATC” aukcionas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis UAB ,,VAATC“ direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1.24-VĮ-40 ,,Dėl UAB ,,VAATC“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo tiesioginiuose aukcionuose taisyklių patvirtinimo“. Jas galite rasti ČIA.