Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Parengti susipažinimui Šalčininkų r. savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 m. plano projektas ir SPAV ataskaita

Informuojame, kad parengti Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Plano rengimo organizatorius – uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“, Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius, interneto svetainės adresas https://www.vaatc.lt/, tel. (8 5) 213 0397, el. p. info@vaatc.lt.

Su parengtais dokumentais galima susipažinti uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ patalpose adresu Lvivo g. 89-75, Vilnius, interneto svetainėje adresu https://www.vaatc.lt/apie-bendrove/atliekos-2027/, ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Vilniaus g. 49, Šalčininkai, nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 16 d.

Pasiūlymus dėl Plano projekto ir vertinimo ataskaitos galima teikti raštu Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius arba el. paštu info@vaatc.lt iki viešo supažindinimo su Plano projektu ir SPAV ataskaita pradžios ir jo metu. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebepriimami. Teikiant pasiūlymus fiziniai asmenys turi nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą (visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus), pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas). Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Visi gauti pasiūlymai bus išnagrinėti, įvertinti ir nuspręsta, ar atsižvelgti į pasiūlymus, ar juos atmesti.

Viešas supažindinimas įvyks 2023 m. gegužės 16 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda (jungtis per naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5OWYzOTctMDFjNi00MTNlLTliNGUtMTIyN2MwZDMyYmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224103618c-fb6e-4e68-b56b-40ee19e92e42%22%2c%22Oid%22%3a%2220296d2b-dfa8-4c72-bfed-0008aa1de9c7%22%7d.