Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Pasirašyta sutartis dėl naujos Vilniaus regioninio sąvartyno sekcijos projektavimo

UAB „VAATC“ 2017 m. gruodžio 7 d.  pasirašė sutartį dėl naujos Vilniaus regioninio sąvartyno sekcijos projektavimo. Remiantis šia sutartimi Vokietijos įmonė  M&S Umweltprojekt GMBH kartu su A. Kasčiuškos personaline įmone „Alrekas“  turės parengti Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno naujos sekcijos techninį projektą, užtikrinant sąvartyno plėtrą tokiu būdu, kad Vilniaus apskrities savivaldybėse susidariusios nepavojingos komunalinės atliekos sąvartyne ir toliau būtų tvarkomos nepavojingu žmonėms ir aplinkai būdu.

„Nepaisant to, kad Vilniaus regiono savivaldybių įdiegti regioninės ir savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos pokyčiai leido sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekius, nauja regioninio sąvartyno sekcija yra būtina siekiant užtikrinti galimybę tinkamai tvarkyti  vis dar susidarančias perdirbimui netinkamas atliekas“ – teigia bendrovės aplinkosaugos specialistas Marius Banaitis

Planuojama, kad užbaigus sutartyje numatytus projektavimo darbus, 2018 m. bus pasirašyta ir naujos sekcijos statybos darbų rangos sutartis.