Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Patvirtintas Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 m. planas, ar mes jau tampame vakarų europiečiais? 


Šių metų sausio 31 d. Vilniaus regiono plėtros taryboje patvirtintas Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 planas, kurio ašis – regiono gyventojų poreikiams pritaikyta, stabili ir patikima atliekų tvarkymo sistema.

Ką tai reiškia Vilniaus regiono gyventojams?

„Drąsiai galima teigti, kad įgyvendinus plane numatytas priemones, turėsime išvystytą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, tačiau didžiausiu iššūkiu įgyvendinant Planą bus gyventojų įpročių keitimas ir gebėjimas tinkamai naudotis sukurta infrastruktūra tvarkant atliekas.“– pabrėžia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (UAB „VAATC“) vadovas Tomas Vaitkevičius.

Plano pagrindas – Vilniaus regioninio komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros vystymas, laikantis atliekų tvarkymo prioritetų, kurių svarbiausias – atliekų prevencija (susidarymo vengimas), o jeigu atliekų susidarymo neįmanoma išvengti, visų pirma siekiama jas paruošti naudoti pakartotinai arba jas perdirbti ir naudoti kitais būdais, ir tik atliekas, kurių negalima panaudoti ar perdirbti, šalinti sąvartyne. Plane daug dėmesio skiriama vartojimo įpročių keitimui, kurie skatintų rinktis daugkartinius gaminius, remontuoti ar taisyti gaminius ir vartoti juos pakartotinai.

Gyventojai ir planavime dalyvavę specialistai bei ekspertai tikisi, kad vykdant patvirtintą planą regione bus pagerintas atliekų rūšiavimo organizavimas, sudarytos geresnes sąlygos maisto (virtuvės) ir žaliųjų atliekų tvarkymui atskirais srautais, išplėstas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA) tinklas bei bus plečiamas jose teikiamų paslaugų prieinamumas.

Plane didelis dėmesys skiriamas siekiui iki 2024 m. pasiruošti Vilniaus regiono savivaldybėse pradėti atskirai rinkti ir tvarkyti maisto (virtuvės) atliekas. Tuo tikslu numatoma pertvarkyti Vilniaus mechaninio biologinio apdirbimo (MBA) įrenginius, juos pritaikant maisto (virtuvės) atliekų anaerobiniam apdorojimui. Numatomi technologiniai sprendimai bus diegiami palaipsniui, priklausomai nuo surenkamo atliekų kiekio, neapribojant esamų ar galimų maisto atliekų tvarkytojų konkurencijos regione, taip iš esmės nedidinat mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų.

Tenkinant regiono gyventojų poreikį turėti patogesnes galimybes pasiekti DGASA aikšteles, kurių šiuo metu Vilniaus regione iš viso veikia 18, Plane numatoma šių aikštelių skaičių didinti du kartus – įrengti 18 naujų. Siekiant atliekas naudoti pakartotinai, gyventojai nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti daiktus, ir toliau galės pristatyti į bet kurią Vilniaus regione UAB „VAATC” administruojamą DGASA. Stotelėse DĖK‘ui bei planuojamame naujai įrengti edukacijos centre numatoma naujų, visuomenės sąmoningumą skatinančių, veiklų plėtra – siekiant suteikti žinių bei gebėjimų bus įkuriamos dirbtuvės, organizuojami mokymai bei daiktų taisymo pamokos, vykdomos ekskursijos.

Kitas uždavinys, į kurį buvo kreipiamas dėmesys, buvo akcentuotas pačių gyventojų – turi būti užtikrintas optimalus atliekų tvarkymo sistemos veikimas. Šį gyventojų lūkestį gali tenkinti tik suderinta savivaldybių komunalinių sistemų ir bendrų regioninių atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginių sklandi veikla. Atsižvelgiant į tai,  Plane buvo nustatyti pagrindiniai atliekų prevencijos ir tvarkymo sprendiniai, suderinantys, tačiau neapribojantys, Vilniaus regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų veiklą. Pažymėtina, kad Plano patvirtinimas sudarė sąlygas savivaldybėms, įgyvendinant įstatymų reikalavimus, vadovaujantis juo rengti ir patvirtinti savivaldybės lygmens atliekų prevencijos ir tvarkymo planus.

Siekiant kad Plane priimami sprendimai būtų suprantami ir priimtini gyventojams, į planavimo procesą buvo įtraukti Vilniaus regiono savivaldybių gyventojai, įvairių visuomeninių organizacijų ir atliekų tvarkymu užsiimančių įmonių atstovai ir regiono savivaldybių specialistai. Gyventojai buvo apklausiami internetinėje apklausoje, kurioje beveik 1200 regiono gyventojų pareiškė savo nuomonę apie atliekų tvarkymo sistemą, įvardino iššūkius su kuriais susiduria ir pateikė pasiūlymus jos tobulinimui. Plano rengimą organizavo UAB „VAATC“, o rengė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Jostra“.