• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

SĄVARTYNAS. Priimamų atliekų sąrašas

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad nepavojingų atliekų sąvartyne šalinimui priimamos išrūšiuotos, apdorotos atliekos netinkančios tolimesniam panaudojimui.

Atliekų kodas Atliekų pavadinimas
20 03 03 Gatvių valymo liekanos
03 01 99 Baldų gamybos atliekos
03 03 07 Antrinio popieriaus ir kartono perdirbimo atliekos
03 03 99 Popieriaus ir kartono atliekos
04 02 99 Tekstilės pramonės atliekos
10 01 01 Dugno pelenai, šlakai ir garo katilų dulkės
10 01 03 Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
10 11 05 Dalelės ir dulkės
10 11 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos (akmens vatos gamybos atliekos)
12 01 13 Suvirinimo atliekos
12 01 21 Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos
17 05 04 Gruntas ir akmenys *
17 06 04 Izoliacinės medžiagos *
17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos (vidaus kelių remontui) *
19 01 14 Lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
19 08 01 Rūšiavimo atliekos
19 12 09 Mineralinės medžiagos (kietos nuosėdos) *
19 12 10 Degiosios atliekos
20 01 41 Kaminų valymo atliekos
20 02 02 Gruntas ir akmenys *
20 02 03 Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos *
19 12 12 Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11
19 01 12 Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11
19 12 08 Tekstilės dirbiniai
19 01 14 Lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

*  pažymėtos atliekos naudojamos Sąvartyno  veikloje (vidaus kelių remontui, perdengimo sluoksnių formavimui ir pan.). Dėl jų priėmimo galimybės kiekvienu atveju reikia susisiekti su UAB „VAATC“.

Atkreipiame dėmesį, kad Sąvartyno veikloje naudojamos izoliacinių medžiagų atliekos (atliekų kodas 17 06 04) turi būti paruoštos perdengimo sluoksnių formavimui – atliekos išrūšiuotos ir susmulkintos, atliekų sudėtis vienalytė.