Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

ASMENŲ, PERDUODANČIŲ ASBESTO ATLIEKAS TVARKYMUI, PRIVATUMO POLITIKA

UAB „VAATC“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)1 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo bendrovėje.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?
  Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri šios politikos dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios politikos 13 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje politikoje reiškia mūsų bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 punkte.
 2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
  Mes esame: uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“
  Mūsų įmonės kodas: 181705485
  Mūsų adresas: Lvivo g. 89-75, Vilnius
  Mūsų el. pašto adresas: info@vaatc.lt
 3. Kodėl renkate informaciją apie mane?
  Informaciją apie Jus renkame siekiant surinkti iš Jūsų asbesto ir asbesto turinčias atliekas.
 4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
  Jūs privalote mums pateikti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinius duomenis (telefono numerį).
 5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?
  Iš kitų šaltinių informacijos apie Jus nerenkame.
 6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
  Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, kadangi siekiame sutvarkyti Jūsų turimas asbesto ir asbesto turinčias atliekas.
 7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?
  Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
 8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
  Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas. Jūs nesate profiliuojamas.
 9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?
  Informacija apie Jus gali būti perduodama:
  • valstybės ar savivaldybės institucijoms, kiek tai reikalinga vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
  • išoriniams paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, IT, komunikacines ir kitas paslaugas teikiančioms bendrovėms.
 10. Ar perduodate informaciją apie mane už EEE2 ribų?
  Informacija apie Jus nėra perduodama už Europos ekonominės erdvės ribų.
 11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
  Informaciją apie Jus saugosime Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laiką.
 12. Kokios mano teisės?
  Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 punkte:
  • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
  • pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
  • pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
  • pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
  • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
  • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
 13. Kaip galite man padėti?
  Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@vaatc.lt
  Paskutinio atnaujinimo data: 2022-05-19

  1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)
  2 Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.